prof. MgA. Zbyněk Srba , Ph.D.
Garant oboru
tel: 54259 1338
e-mail: srba@jamu.cz
UČO: 5248
Garant oboru
Mozartova 1, Brno 662 15
2NP dveře 108
Členství v akademických orgánech Funkce
Umělecká rada JAMU člen
Umělecká rada DF člen
Pracoviště Funkce
Projektová kancelář Garant oboru
Ateliér režie a dramaturgie Václava Cejpka Profesor