Divadelní produkce

Bakalářské studium jevištní technologie a managementu rozvíjí osobnost studenta, který se po absolutoriu orientuje v historii a současnosti divadla a umělecké tvorby, rozumí divadelnímu provozu, divadelním technologiím, profesnímu slovníku (včetně mezinárodního) a umí využít právní, ekonomické, psychologické a sociologické znalosti ve své profesní praxi. Absolvent umí převzít odpovědnost za své úkoly a úkoly členů tvůrčího týmu, umí projektově myslet, plánovat, řídit, komunikovat a hodnotit. 

Do bakalářského studia programu Divadelní produkce a Jevištní technologie jsou přijímáni uchazeči, kteří mají přehled a zájem o kulturu, orientují se v problematice veřejné správy a financování kultury. Jsou schopni logicky uvažovat a systémově myslet, mají dobré formulační, prezentační a komunikační dovednosti. Jsou samostatní, iniciativní a tvůrčí a nebojí se kreativně řešit problémy. Mají chuť organizovat, spolupracovat a být součástí širšího týmu. Mají zájem o prostředí, aktivně hledají informace (ovládají informační technologie) a jsou schopni pružně reagovat na měnící se podmínky. Ovládají angličtinu minimálně na středoškolské úrovni, nebojí se dalších jazyků a řízení rozpočtu. A jistě, mají rádi divadlo!

Absolventi bakalářského studia Divadelní produkce se mohou stát manažery kulturního projektu (instituce, agentury), tajemníky divadla, produkčními festivalu, marketingovými manažery v divadlech nebo asistenty ředitelů divadel. Případně si mohou založit a řídit vlastní agenturu. Absolventi navazujícího magisterského studia mohou být navíc přímo řediteli divadel či jiných uměleckých institucí, vedoucími marketingu v divadlech či vedoucími na odborech kultury ve státní správě a samosprávě.

Cílem bakalářského studia Divadelní produkce je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na divadelní síť ČR. V bakalářském studiu je zásadní projektové řízení- divadelní inscenace je vnímána jako projekt v uměleckém programu divadla. Jedním z hlavních výstupů je realizace mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

https://studujdf.jamu.cz/divadelni-produkce

Specifikace oboru
Kód DIVMAN
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0211A310002 Div_Pro:B Divadelní produkce a jevištní technologie
Akreditováno do 13. 09. 2029