Fyzické divadlo

Ateliér autorského a experimentálního divadla a herectví s důrazem na osobnost tvůrce-interpreta, fyzické divadlo, klaunské umění, site-specific a pouliční divadlo a využití multimédií (zvuk, projekce, film, animace, hudba)

 

Ateliér existuje při Divadelní fakultě Janáčkovy akademie od roku 2004, kdy byl založen Prof. Ctiborem Turbou. V roce 2007 jej převzal Pierre Nadaud. Ateliér přijímá jednou za 3 roky 10 studentů.

Cílem ateliéru je vzdělávat mladé umělce (tvůrce i interprety) v oblasti scénických umění se zaměřením především na fyzické divadlo, autorské herectví, klaunské umění a praktický přístup k práci s novými médii a jejich scénickému využití.

V učebním procesu rozlišujeme tři hlavní linie: fyzické divadlo (současné umění mimu, moderní a současný tanec, choreografická kompozice, akrobacie, tvorba s předměty), autorské herectví (divadelní improvizace, divadlo masek, klaunské divadlo, herecká tvorba, dialogické jednání, dramaturgie) a využití multimedií (projekce, zvuk, hudba, světelný design, pixilace, filmový gag, interaktivní využití). Tyto tři linie společně a koordinovaně směřují ke scénické tvorbě a jejím hraničním formám (pouliční divadlo a site specific).

Studijní program je v průběhu tří let průběžně doplňován teoretickými kurzy, které se dotýkají divadelní dramaturgie a dějin a filozofie divadla. Studijní program rovněž studentům ve spolupráci s Ateliérem divadelního manažerství poskytuje základy produkce pro soubory a nezávislé umělce.

Jednotlivé pedagogické projekty jsou realizovány v rámci divadelní fakulty ve spolupráci se studenty a pedagogy ateliérů scénografie, divadelního manažerství, režie a dramaturgie a audiovizuální tvorby a divadla. Některé projekty vedou také ke spolupráci s ateliéry činoherního herectví a výchovné dramatiky neslyšících.

V mnoha projektech dochází k setkání studentů s českými i zahraničními profesionálími tvůrci (Iona Mona Popovici, Irina Andreeva, Aleš Janák, Karine Ponties, Guillaume Fromentin, David Monceau, Marie Gourdain, Daniel Gulko, Petr Váša) a příležitostně i s ateliéry z jiných uměleckých škol (například scénografie na DAMU v Praze, performing art na FAVU v Brně, animace, filmová tvorba a vizuální komunikace na FMK UTB ve Zlíně, divadelní věda na MU v Brně, Duncan Center v Praze, HAMU, filmová a televizní grafika na VŠUP v Praze atd.) Část projektů je realizována na rezidenčních pobytech mimo Brno.

 

Výstupy výuky i projektů jsou prezentovány v rámci fakulty či v tematicky spřízněných divadlech a na festivalech v Česku (Encounter/Setkání v Brně, Divadelní svět Brno, Zlom Vaz v Praze, Alfred ve dvoře a divadlo Ponec v Praze – Malá inventura, Česká Taneční Platforma, Divadlo 29 v Pardubicích, DIOD v Jihlavě atd.).

Při zápisu je nutné předložit motivační dopis a také tvůrčí portfolio. Přijímací řízení je dvoukolové. První kolo má formu dvoudenního workshopu, kde je kladen důraz na interpretační schopnosti uchazečů. Druhé kolo je pohovorem, ve kterém uchazeč rozpracuje koncepci hypotetické inscenace na základě tématu zadaného současně s pozvánkou do tohoto kola. Zde je kladen důraz na schopnost konceptuálního uvažování o divadelní inscenaci a její praktické realizaci. Také se prověřují znalosti o fyzickém divadle, novém cirkusu a současném tanci.

Absolventi jsou dále schopni erudovaně spolupracovat s umělci z jiných oborů a komunikovat s produkcemi a vedeními divadel či festivalů. Při práci pod vedením jiných umělců (režisérů či choreografů) zvládají samostatně pracovat a osvojit si jejich umělecký a filosofický záměr. Po vystudování tak část absolventů míří do divadla a paralelně se věnují vlastní tvorbě. Další budují svou kariéru jako nezávislí scéničtí tvůrci v oblasti fyzického divadla, tance, nového cirkusu či komediálního divadla. V České republice i v zahraničí.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Jazmína Piktorová

Ekaterina Plechková

Viktor Černický

Pavol Seriš

Alexandr Stankov

Ateliér Fyzického divadla klade důraz na fyzický trénink, proces a vývoj tvorby, na intermediální a dramaturgické myšlení, workshopy a coaching se zahraničními tvůrci. Je zaměřen na pohybovou a hereckou tvorbu a vzdělávací proces se skládá ze tří hlavních linií: fyzické divadlo, autorské herectví a do třetice využití multimédií – projekce. Toto praktické studium, jež je zaměřené na performance a tvorbu, doplňují taktéž teoretické a kritické kurzy.

https://studujdf.jamu.cz/fyzicke-divadlo

Specifikace oboru
Kód FYZDIV
Typ Magisterský prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 4 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
M0215A310002 Her_Tvo:M Herectví
Akreditováno do 26. 10. 2029