Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

Navazující magisterské studium pak rozvíjí tvůrčí potenciál studentů především v oblasti autorské audiovizuální tvorby na jevišti a při práci s audiovizuálním/fotografickým záznamem dokumentárního až experimentálního charakteru včetně profesionální postprodukce

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

Magisterské studium vychovává profesionály ve svém oboru, kteří jsou schopní vytvářet autorské projekty, náměty a scénáře realizovatelné ve veřejnoprávních médiích i nezávislých produkcích. Mohou rovněž zastávat pozice dramaturgů, kreativních producentů či programových pracovníků.

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je jednokolové a u přijímacích zkoušek se ověřuje obecná znalost z oblasti dějin umění (divadlo, film, fotografie), schopnost samostatné umělecké činnosti (reflexe vlastní tvorby), technologické předpoklady uchazečů a jejich motivace ke studiu.

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

Do magisterského studiaje třeba společně s přihláškou dodat koncepci magisterské diplomové práce a magisterského absolventského projektu. Dále pak portfolio vlastních tvůrčích prací. Na základě úrovně zaslaných podkladů jsou uchazeči pozváni k pohovoru, kde jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného oboru.

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

Absolventi specializace Audiovizuální tvorba a divadlo působí v televizních studiích na pozicích režisérů, střihačů či kameramanů. Uplatnění nacházejí i jako samostatní fotografové v dokumentární a divadelní oblasti a někteří spolupracují s divadly jako nezávislí audiovizuální tvůrci.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Jakub Kořínek - televizní režisér

Tomáš Bláha - AV tvůrce videoklipů

Ondřej Šálek - dokumentarista

Pavel Klement - fotograf

Petr Chodura - fotograf

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

Díky komplexním znalostem nejnovějších poznatků v oboru dokážou absolventi magisterského studia originálně využívat a rozvíjet myšlenky, postoje a tvůrčí aktivity napříč mediálním spektrem, s důrazem na scénáristickou a autorskou tvorbu. Dovedou vytvořit originální rozhlasové dramatické či experimentální dílo a dokumentární a publicistická rozhlasová díla ve vysílatelné kvalitě. Scénáristicky pak realizovat dramatické či dokumentární audiovizuální dílo. Umí aplikovat originální tvůrčí metody v oblasti audiovize a multimédií, dramaturgicky zabezpečit tvorbu rozhlasových a televizních pořadů, vytvářet odborné lektorské posudky scénářů, vytvářet scénáře celovečerního formátu, dramaturgicky vést vývoj scénáře hraného i dokumentárního díla a pracovat v kreativních týmech veřejnoprávních médií i v nezávislých produkcích.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Jan Motal

Dora Kaprálová

Richard Komárek

Matěj Randár

Tereza Reková

AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

Audiovizuální tvorba a divadlo propojuje divadelní svět a svět nových médií. Reaguje na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímá ho jako živé interaktivní umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické tvorby.

https://studujdf.jamu.cz/atd

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCÉNÁRISTIKA

V rámci navazujícího magisterského studia jsou prohlubovány znalosti a dovednosti, jichž student nabyl na bakalářském stupni.

Bakalářské studium připravuje absolventy orientované v rozhlasové, televizní a filmové oblasti, vázané na dramatické umění. Profese televizního a rozhlasového dramaturga a scénáristy vyžaduje jak specializovanou autorskou průpravu, tak širší znalosti v problematice kulturní historie, masové komunikace a v pestré škále uměleckých a publicistických žánrů.

https://studujdf.jamu.cz/rtds

Specifikace oboru
Kód RTDS
Typ Navazující prezenční se specializací
Titul MgA.
Doba studia 2 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
N0211A310001 Dra_Tvo:N Dramatická tvorba a média
Akreditováno do 16. 10. 2028