Scénografie

Cílem bakalářského studia je příprava kvalifikovaných umělců s důrazem na kreativní tvůrčí proces s vysokým stupněm uměleckých a interpretačních schopností v oblasti scénografie, kostýmu a tvorby režijně-dramaturgicko scénografických koncepcí

První kolo přijímacího řízení do bakalářského studia probíhá za přítomnosti posluchače a to na základě testu všeobecných znalostí, zadaných a realizovaných prací na místě a na základě předložených materiálů. Druhé kolo pak zajišťuje komise v interakci s uchazečem a to formou rozhovoru nad předem zadaným a na místě realizovaným tématem.

Absolventi bakalářského studia jsou schopni vytvořit samostatné umělecké dílo, projekt, provádět výzkum uměním intelektuálně i prakticky, prokazují schopnost teoretické reflexe projektů v kontextu současného kulturního paradigmatu. Orientují se v uměleckém týmu a chápou technologické postupy, materiály a jejich aplikaci v umělecké praxi a výzkumu umění. Zvládají přípravu a realizaci uměleckých projektů v kulturních institucích, divadlech a galeriích napříč spektrem, od státních po nezávislé, v České republice i zahraničí.

ZNÁMÍ ABSOLVENTI

Markéta Oslzlá

Anita Nemkyová

Marek Cpin

Linda Dostálková

Jan Matýsek

Bakalářské studium Scénografie vzdělává umělce pro pozice v uměleckých a dalších kreativních průmyslech s důrazem na uplatnění v oblasti divadla, designu a autorské tvorby. Studenti získají znalosti historického a současného kontextu, schopnost vlastní interpretace a osobní i týmové umělecké tvorby

https://studujdf.jamu.cz/scenografie

Specifikace oboru
Kód Scen
Typ Bakalářský prezenční se specializací
Titul BcA.
Doba studia 3 Roky
Obor zajišťuje Divadelní fakulta
Akreditace
B0212A310003 Sce_Sd:B Scénografie
Akreditováno do 13. 09. 2029