Absolventi DSP

Obhájené disertační práce do r. 2005 jsou prezenčně dostupné pouze v tištěné podobě v Knihovně JAMU, od r. 2006 jsou dostupné přes následující odkaz. Disertační práce označené hvězdičkou byly vydány v Nakladatelství JAMU.

Absolventi doktorského studijního programu (od roku 1996):

62. Jana Ondrušová
Téma DP: Scenárista Ladislav Grosman
Školitelka: prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Rok obhajoby: 2022/2023

61. Rebeka Kopkáš Uličná
Disertační práce: Mezinárodné ambície mladých tvorcov na príklade českej a maďarskej kinematografie: Možné stratégie u tzv. artových filmov
Školitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
Rok obhajoby: 2021/2022

60. Daniela Zarodňanská
Disertační práce: Repertoárové divadlo v mezinárodním prostředí
Školitelka: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Rok obhajoby: 2021/2022

59. Jonáš Konývka
Disertační práce: Učitel divadla v základním uměleckém vzdělávání
Školitelka: prof. PhDr. Silva Macková
Rok obhajoby: 2020/2021

58. Reková Tereza
Disertační práce: Audio dokumentaristika v zrcadle International Feature Conference – Rozvoj mezinárodní audio komunity v kontextu soutěžních i nesoutěžních přehlídek
Školitelka: prof. PhDr. Alena Blažejovská
Rok obhajoby: 2020/2021

57. Vrbková Jitka (Čadková)
Disertační práce: Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace
Školitelka: prof. PhDr. Silva Macková
Rok obhajoby: 2020/2021

56. Jirásek Pavel
Disertační práce: Loutka mezi divadlem, filmem a televizí – Výtvarný jazyk filmů a televizních pořadů s divadelní loutkou 1950–2020
Školitel: doc. Mgr. Petr Francán
Rok obhajoby: 2020/2021

55. Ondruš Martin
Disertační práce: Psychoplastický prostor ve scénografii Josefa Svobody. Výtvarně-technická řešení inscenací Wagnerova Tristana a Isoldy
Školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Rok obhajoby: 2019/2020

54. Lišková Magdaléna
Disertační práce: Postavení scénických umění ve vývoji kulturní diplomacie a mezinárodních kulturních vztahů České republiky
Školitelka: doc. MgA. Blanka Chládková
Rok obhajoby: 2018/2019

53. Dita Pytlíková Dvořáková
Disertační práce: Tanec, prostor a světlo
Školitel: prof. Mgr. Ján Zavarský
Rok obhajoby: 2018/2019

52. Hana Kovaříková (Mikolášková)
Disertační práce: Zrození inscenace z ducha hudby – hudební dramaturgie inscenace jako základ režijní interpretace
Školitel: prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.
Rok obhajoby: 2018/2019

51. Kamila Zlatušková
Disertační práce: Reality TV v ČT: Dramaturgická rozbuška, nebo veřejnoprávní pilíř?
Školitel: prof. Mgr. Jan Gogola
Rok obhajoby: 2017/2018

50. Pavol Seriš
Disertační práce: Pantomimické a klaunské inscenácie Boleslava Polívku v rokoch 1972–1990 v Divadle (Husa) na provázku
Školitel: prof. Mgr. Petr Oslzlý
Rok obhajoby: 2017/2018

49. Adam Doležal
Disertační práce: Cesty divadelní tvorby Petera Brooka *
Školitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Rok obhajoby: 2016/2017

48. Martina Krátká
Disertační práce: Ctibor Turba, pedagogika v mimickém a komediálním divadle *
Školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Rok obhajoby: 2016/2017

47. Hana Volkmerova (Galetková)
Disertační práce: Loutky jako edukační nástroj. Potenciál dramatických výchovně-vzdělávacích lekcí s loutkami (s terapeutickými účinky)
Školitelka: prof. Mgr. Zoja Mikotová
Rok obhajoby: 2015/2016

46. Andrea Buršová
Disertační práce: Portrét divadla Theater Brett do pádu „železné opony“ *
Školitel: prof. PhDr. Václav Cejpek
Rok obhajoby: 2015/2016

45. Vendula Ježková
Disertační práce: Herectví jako tvorba – Studie k ustavujícím složkám herecké tvůrčí činnosti
Školitel: prof. PhDr. Václav Cejpek
Rok obhajoby: 2015/2016

44. Dušan Zdráhal
Disertační práce: Režijní profil Aloise Hajdy (Inscenační tvorba z let 1972–1991) *
Školitel: prof. PhDr. Miroslav Plešák
Rok obhajoby: 2015/2016

43. Eva Ventrubová (Pokorná)
Disertační práce: Herecká cvičení profesora Josefa Karlíka *
Školitel: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Rok obhajoby: 2015/2016

42. Andrea Březinová
Disertační práce: Metoda výuky muzikálového zpěvu Karla Hegnera *
Školitel: doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
Rok obhajoby: 2015/2016

41. Kateřina Jebavá (Šudáková)
Disertační práce: Tandemové divadlo – tandemové lekce. Prvky a nástroje dramatického umění jako prostředek komunikace v rodině dítěte se sluchovým postižením. *
Školitelka: doc. PhDr. Veronika Broulíková
Rok obhajoby: 2015/2016

40. Pavel Gotthard
Disertační práce: Skutečný stroj času – scenáristické postupy v českých sci-fi filmech mezi lety 1918–1989
Školitel: prof. Mgr. Jan Gogola
Rok obhajoby: 2014/2015

39. Lucia Repašská
Disertační práce: Dekompozičné princípy v inscenačnej tvorbe *
Školitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Rok obhajoby: 2014/2015

38. Petra Vodičková (Matúšů)
Disertační práce: Organizační struktury a jejich vliv na výkonnost divadel
Školitelka: JUDr. Lenka Valová
Rok obhajoby: 2013/2014

37. Pavel Baďura
Disertační práce: Montáž v inscenacích Bratři Karamazovi jako dominantní filmový postup v činoherní režii
Školitel: prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
Rok obhajoby: 2013/2014

36. Eva Schulzová (Vojtová)
Disertační práce: Původní česká rozhlasová hra po roce 1989 *
Školitel: prof. PhDr. Antonín Přidal
Rok obhajoby: 2013/2014

35. Tereza Semotamová
Disertační práce: Německé rozhlasové hry 50. let *
Školitel: prof. PhDr. Antonín Přidal
Rok obhajoby: 2012/2013

34. Michal Zetel
Disertační práce: K problematice mizanscény v činoherní inscenaci
Školitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Rok obhajoby: 2012/2013

33. Jan Šotkovský
Disertační práce: Narativní techniky a strategie v inscenační praxi. Režisér (a dramaturg) jako vypravěč(i)
Školitel: prof. PhDr. Václav Cejpek
Rok obhajoby: 2012/2013

32. Veronika Poláčková
Disertační práce: Kultivovaný mluvený projev. Herecké osvojování zásad české mluvy
Školitelka: doc. Mgr. Jana Hlaváčková
Rok obhajoby: 2011/2012

31. Jan Motal
Disertační práce: Hermeneutika dějinnosti ve filmovém eseji Karla Vachka a Chrise Markera *
Školitel: prof. Pavel Švanda
Rok obhajoby: 2011/2012

30. Tanja Miletić Oručević
Disertační práce: Fenomén tělesnosti v současném dramatickém divadle
Školitel: prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
Rok obhajoby: 2011/2012

29. Marika Antonova
Disertační práce: Rytmus jako prostředek jevištního projevu neslyšícího herce *
Školitelka: prof. Mgr. Zoja Mikotová
Rok obhajoby: 2010/2011

28. Adéla Kratochvílová
Disertační práce: Žonglování jako součást pedagogické intervence a prostředek uměleckého vyjádření
Školitelka: prof. Mgr. Zoja Mikotová
Rok obhajoby: 2009/2010

27. Marie Jirásková
Disertační práce: Vizualita českého loutkového divadla v první polovině 20. století
Školitel: prof. Mgr. Ján Zavarský
Rok obhajoby: 2008/2009

26. Jarmila Hrabalová
Disertační práce: Dech, hlas a řeč od praxe k teorii a zpět *
Školitel: doc. Mgr. Miloslav Kročil
Rok obhajoby: 2008/2009

25. Martin Vasquez (Plešek)
Disertační práce: Principy divadelní improvizace (v prostředí zápasů v divadelní inscenaci) *
Školitel: doc. MgA. Alexej Pernica, Ph.D.; doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D.
Rok obhajoby: 2008/2009

24. Marek Hlavica
Disertační práce: Performanční studia *
Školitel: prof. Petr Oslzlý
Rok obhajoby: 2007/2008

23. Hana Krejčí (Průchová)
Disertační práce: Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení *
Školitel: JUDr. Lenka Valová
Rok obhajoby: 2007/2008

22. Svatava Šenková
Disertační práce: Význam Leoše Janáčka pro rozvoj hudební tvorby v Brně *
Školitelka: prof. PhDr. Jindřiška Bártová
Rok obhajoby: 2006/2007

21. Barbara Vrbová
Disertační práce: Pohybové divadlo neslyšících Zoji Mikotové. Dramaturgicko-inscenační postupy (s přihlédnutím ke specifikům divadelní komunikace) *
Školitel: prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
Rok obhajoby: 2006/2007

20. Pavel Trtílek
Disertační práce: Antijazyková avantgarda (specifika francouzského absurdního dramatu)
Školitel: prof. PhDr. Václav Cejpek
Rok obhajoby: 2006/2007

19. David Drozd
Disertační práce: Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka *
Školitel: prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
Rok obhajoby: 2006/2007

18. Jitka Martinková
Disertační práce: Časovost v dramatické tvorbě Josefa Topola *
Školitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Rok obhajoby: 2006/2007

17. Marek Horoščák
Disertační práce: Fenomén Royal Court Theatre a hry konce milénia *
Školitel: prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Rok obhajoby: 2006/2007

16. Sylva Marková
Disertační práce: Kostýmní sbírka schwarzenberského zámeckého divadla v Českém Krumlově
Školitel: prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
Rok obhajoby: 2006/2007

15. Pavel Klein
Disertační práce: Scénografové ve službách Les Ballets Russes (1909–1912): počátky divadelní secese *
Školitel: doc. Mgr. Ján Zavarský
Rok obhajoby: 2005/2006

14. Hana Slavíková
Disertační práce: Český a slovenský televizní film šedesátých let: průniky s novou vlnou *
Školitel: prof. Pavel Švanda
Rok obhajoby: 2005/2006

13. Eva Davidová (Brhelová)
Disertační práce: Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace *
Školitel: PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Rok obhajoby: 2005/2006

12. Jana Bejvlová
Disertační práce: Divadelní výkon: měření výkonosti neziskového repertoárového divadla
Školitel: prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D.
Rok obhajoby: 2005/2006

11. Petra Havelková
Disertační práce: Katarze a divadelní událost (Pokus o reflexi teorií katarzního účinku divadelní události)
Školitel: prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
Rok obhajoby: 2004/2005

10. Lukáš Rieger
Disertační práce: O přesahu v herectví: teologická hermeneutika divadelní antropologie podle exercicií Ignáce z Loyoly *
Školitel: prof. Pavel Švanda
Rok obhajoby: 2004/2005

9. Pavla Pešková (Mohauptová)
Disertační práce: Zámecká divadla rodu Valdštejnů v Čechách a na Moravě *
Školitel: prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
Rok obhajoby: 2003/2004

8. Markéta Jůzová
Disertační práce: Interkulturalismus – nový zdroj divadelní inspirace?
Školitel: prof. PhDr. Václav Cejpek
Rok obhajoby: 2003/2004

7. Petra Svozilová
Disertační práce: Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání *
Školitelka: doc. PhDr. Silva Macková
Rok obhajoby: 2003/2004

6. Iveta Pavlovičová
Disertační práce: Divadlo Neslyšících a nové cesty
Školitelka: prof. Mgr. Zoja Mikotová
Rok obhajoby: 2000/2001

5. Zbyněk Srba
Disertační práce: O touze člověka zpodobnit svého boha: pašije jako pobožnost, lidová slavnost i divadelní svátek
Školitel: prof. Alois Hajda
Rok obhajoby: 1999/2000

4. Aleš Bergman
Disertační práce: Počátky diferenciace českého divadelního herectví po jeho unifikaci v období „socialistického realismu“
Školitel: doc. PhDr. Josef Kovalčuk
Rok obhajoby: 1998/1999

3. Pavlína Janská
Disertační práce: Komerce a elita v moderním zábavně-hudebním divadle
Školitel: doc. PhDr. Ivo Osolsobě
Rok obhajoby: 1998/1999

2. Alexej Pernica
Disertační práce: Mýtové kořeny typových postav – nalézané cestou od kouzelné pohádky k divadelnímu tvaru
Školitel: doc. PhDr. Ivo Osolsobě
Rok obhajoby: 1997/1998

1. Dana Svozilová
Disertační práce: Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy *
Školitel: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Rok obhajoby: 1996/1997