Aktivní studenti DSP

AR 2020/2021
 1. ročník
 1. MgA. Zuzana Cejnarová (roz. Patráková)

Téma disertační práce: Tvorba hudebně-režijní koncepce inscenace v teorii a praxi

Školitel: prof. MgA. Ivo Krobot

 1. MgA. Silvia Divékyová

Téma disertační práce: Hraný film a umelecký dokument ako médium zachovania antropologických javov – tradície, rituál a korene ukotvené v čase

Školitelka: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

 1. MgA. Karolina Ondrová

Téma disertační práce: Mýtus na současném jevišti: Kam zmizel náboženský rozměr?

Školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

 1. MgA. Paulína Petáková (roz. Mazíková)

Téma disertační práce: Návrh metodiky divadelního oboru na pedagogických lyceích

Školitelka: prof. PhDr. Silva Macková

 1. MgA. Michael Sodomka

Téma disertační práce: Pozice české prózy 21. století v repertoárech tuzemských divadelních scén

Školitel: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

2. ročník
 1. Mgr. MgA. Bernardeta Babáková

Téma disertační práce: Český a československý historický film jako cesta k sebereflexi a pochopení historie nebo budovaní deformativních stereotypů

Školitelka: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

 1. doc. Mgr. Pierre Nadaud

Téma disertační práce: Poetika mima Etienna Decrouxa

Školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

 1. MgA. Marek Petřík

Téma disertační práce: Transmediální, interdisciplinární a experimentální průniky do tradice rozhlasového vysílání

Školitelka: prof. PhDr. Alena Blažejovská

 1. MgA. Renata Slámková

Téma disertační práce: Dramatický prostor – formy prezentace

Školitelka: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.

 1. Mgr. Monika Šimková

Téma disertační práce: Portrét umělce jako badatele – teorie a praxe uměleckého výzkumu v oblasti performativního umění

Školitelka: doc. MgA. Blanka Chládková

 1. MgA. Jakub Votýpka

Téma disertační práce: Duální vysílací systém: jeho historie, současnost a možnosti vývoje v televizním prostředí

Školitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

 1. MgA. Mgr. Jan Vozáb

Téma disertační práce: Vývoj baletu v českých zemích po roce 1945

Školitelka: doc. Mgr. Hana Halberstadt

3. ročník
 1. MgA. Lucie Abou

Téma disertační práce: Průzkum současných potřeb absolventů Divadelní fakulty JAMU a hledání možností celoživotního vzdělávání

Školitelka: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

 1. MgA. Monika Chupeková

Téma disertační práce: Etnografický film

Školitel: doc. Mgr. Petr Francán

 1. Mgr. Ela Lehotská

Téma disertační práce: Energetické systémy pôsobiace na telo a v tele herca a práca s nimi

Školitel: doc. Mgr. Igor Dostálek

Další školitelka: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

 1. MgA. Jan Maroušek

Téma disertační práce: Divadlo z papíru

Školitelka: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.

 1. MgA. Mgr. Matěj Nytra

Téma disertační práce: Manipulace, aktivizace, imaginace! Podoby „auteurské“ dramatiky a jejího inscenování v boji proti konzervativismu myšlení a vyčerpání forem

Školitel: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.

 1. MgA. Šimon Peták

Téma disertační práce: Cesty výuky divadelní dramaturgie na evropských vysokých školách

Školitel: prof. PhDr. Václav Cejpek

 1. Mgr.art. Eva Priečková

Téma disertační práce: Koncept FLOW a jeho význam a využitie v pohybovej improvizácii

Školitel: doc. Ing. David Strnad

 1. MgA. Mgr. Anna Soldánová (roz. Machová)

Téma disertační práce: Výstavní prostory v divadle jako dialog mezi scénickým a výtvarným uměním

Školitelka: doc. MgA. Blanka Chládková

 1. MgA. Markéta Sára Valnohová

Téma disertační práce: Zkoumání programové skladby ČT art a analýza stávajících postupů při sestavování jednotlivých tematických schémat

Školitelka: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

4. ročník
 1. MgA. Vladimír Burian

Téma disertační práce: Scénický prostor jako jasová mapa

Školitel: doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.

 1. Mgr. Daniela Cincibus Vacková

Téma disertační práce: Zpřístupnění hudebních žánrů osobám se sluchovým postižením

Školitelka: prof. PhDr. Veronika Broulíková

 1. MgA. Anna Čonková

Téma disertační práce: Performativita hlasu

Školitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.

Další školitelka: Mgr. art. Lenka Spišáková-Barilíková, ArtD.

Konzultant: doc. Mgr. Karel Hegner

 1. MgA. Radka Hoffmanová

Téma disertační práce: Súčasný film pre mládež a jeho podoby v európskom prostredí

Školitelka: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

 1. MgA. Otto Kauppinen

Téma disertační práce: Pravda proti lásce: fenomén odpovědnosti v českém politickém divadle poslední dekády

Školitel: prof. Mgr. Petr Oslzlý

 1. MgA. Jonáš Konývka

Téma disertační práce: Učitel divadla v základním uměleckém vzdělávání

Školitelka: prof. PhDr. Silva Macková

 1. Mgr. Radka Kulichová, DiS.

Téma disertační práce:  Umělecké tlumočení divadelních a hudebních děl do znakového jazyka

Školitelka: prof. PhDr. Veronika Broulíková

 1. MgA. Iveta Novotná

Téma disertační práce: Využití autentických prvků v rozhlasových hrách

Školitelka: prof. PhDr. Alena Blažejovská

 1. MgA. Daniela Zarodňanská

Téma disertační práce: Repertoárové divadlo v mezinárodním prostředí

Školitelka: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.