Aktivní studenti DSP

AR 2022/2023

1. ročník:

 1. MgA. Kateřina Hejnarová
  Téma disertační práce: Fenomén František Daniel: Transpozice danielovských tvůrčích přístupů do současného kontextu jako cesta k novému scenáristickému výrazu
  Školitelka: prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
 2. MgA. Jiří Honzírek
  Téma disertační práce: Vznik a obměny režijní koncepce inscenací Divadla Feste v závislosti na proměnách vznikajícího divadelního prostoru v industriální hale Industra
  Školitel: prof. Mgr. Petr Oslzlý
 3. MgA. Katarína Kašpárková Koišová
  Téma disertační práce: Dramaturgie v nezávislém divadle vs. dramaturgie repertoárového divadla – Principy dramaturgického uvažování a tvorby v Divadle Feste
  Školitel: doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.
 4. MgA. Adam Mašura
  Téma disertační práce: Využití techniky mindfulness v pre-performativní fázi hereckého tréninku
  Školitel: doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

2. ročník:

 1. MgA. Aneta Hegyiová
  Téma disertační práce: Divadlo a výchova jako cesta ke vzdělávání žáků ve specifických skupinách
  Školitelka: prof. PhDr. Veronika Broulíková
 2. Mgr. Zuzana Holbeinová, DiS.
  Téma disertační práce: Handicap v profesionálním, činoherním a muzikálovém divadle
  Školitel: doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.
 3. Mgr. Vendula Kacetlová
  Téma disertační práce: Jinakost jako značka. Téma profesionality v divadlech herců s mentálním postižením, jejich organizace a existence v zahraničí a u nás.
  Školitelka: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
 4. MgA. Bc. Petr Kobzev
  Téma disertační práce: „Čech s východním úklonem“: Utváření národního příběhu a identity Čechů a Rusů skrz uměleckou tvorbu o válečném konfliktu na Ukrajině
  Školitelka: prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
 5. MgA. Petr Vašků
  Téma disertační práce: OBSCURA ET LUCIDA: možnosti výtvarného pojetí filmového obrazu v dokumentárním filmu a jeho scénáři
  Školitel: prof. Mgr. Jan Gogola
 6. MgA. Pavel Zarodňanský
  Téma disertační práce: Obyčejný život v hledáčku neobyčejných očí – Televizní film Karla Kachyni
  Školitel: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

3. ročník:

 1. MgA. Zuzana Cejnarová
  Téma disertační práce: Tvorba hudebně-režijní koncepce inscenace v teorii a praxi
  Školitelka: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
 2. MgA. Silvia Divékyová
  Téma disertační práce: Hraný film a umelecký dokument ako médium zachovania antropologických javov – tradície, rituál a korene ukotvené v čase
  Školitelka: prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
 3. MgA. Karolina Ondrová
  Téma DP: Mýtus na současném jevišti: Kam zmizel náboženský rozměr?
  Školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
 4. MgA. Michael Sodomka
  Téma disertační práce: Pozice české prózy 21. století v repertoárech tuzemských divadelních scén
  Školitel: doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.

4. ročník:

 1. MgA. Lucie Abou
  Téma disertační práce: Průzkum současných potřeb absolventů Divadelní fakulty JAMU a hledání možností celoživotního vzdělávání
  Školitelka: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
 2. MgA. Dagmar Bednáriková
  Téma DP: Udržitelný model fungování kulturního centra
  Školitelka: doc. MgA. Blanka Chládková
 3. Mgr. MgA. Bernardeta Babáková
  Téma disertační práce: Český a československý historický film jako cesta k sebereflexi a pochopení historie nebo budovaní deformativních stereotypů
  Školitelka: prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
 4. MgA. Vladimír Burian
  Téma disertační práce: Scénický prostor jako jasová mapa
  Školitel: doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.
 5. MgA. Anna Čonková
  Téma disertační práce: Performativita hlasu
  Školitel: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
 6. MgA. Lucie Hlavicová
  Téma disertační práce: Výuka audiovizuálních tvůrců jednooborových audiovizuálních programů.
  Školitelka: prof. PhDr. Silva Macková
 7. MgA. Monika Chupeková
  Téma disertační práce: Etnografický film
  Školitel: doc. Mgr. Petr Francán
 8. MgA. Kamila Konývková Kostřicová
  Téma DP: Kolektivní tvorba autorského divadla? Tvorba inscenace se studenty a absolventy ADV JAMU – popis a reflexe vlastního pedagogicko-uměleckého přístupu
  Školitelka: prof. PhDr. Silva Macková
 9. Mgr. Ela Lehotská
  Téma disertační práce: Energetické systémy pôsobiace na telo a v tele herca a práca s nimi
  Školitel: doc. Mgr. Igor Dostálek
  Další školitelka: doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.
 10. MgA. Jan Maroušek
  Téma DP: Divadlo z papíru
  Školitelka: doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
 11. doc. Mgr. Pierre Nadaud
  Téma DP: Poetika mima Etienna Decrouxa
  Školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
 12. MgA. Iveta Novotná
  Téma disertační práce: Využití autentických prvků v rozhlasových hrách
  Školitelka: prof. PhDr. Alena Blažejovská
 13. Mgr.art. Eva Priečková
  Téma disertační práce: Koncept FLOW a jeho význam a využitie v pohybovej improvizácii
  Školitel: doc. Ing. David Strnad
 14. Mária Smreková
  Téma DP: Využitie regionálnej histórie a folklóru v súčasnom divadle z pohľadu režiséra a tiež riaditeľa Medzinárodného divadelného a filmového festivalu UmUm v Starej Ľubovni v rokoch 2016 až 2020
  Školitel: doc. Břetislav Rychlík
 15. MgA. Mgr. Anna Soldánová
  Téma disertační práce: Výstavní prostory v divadle jako dialog mezi scénickým a výtvarným uměním
  Školitelka: doc. MgA. Blanka Chládková
 16. Mgr. Monika Šimková
  Téma disertační práce: Portrét umělce jako badatele – teorie a praxe uměleckého výzkumu v oblasti performativního umění
  Školitelka: doc. MgA. Blanka Chládková
 17. MgA. Markéta Sára Valnohová
  Téma disertační práce: Zkoumání programové skladby ČT art a analýza stávajících postupů při sestavování jednotlivých tematických schémat
  Školitelka: prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
 18. MgA. Mgr. Jan Vozáb
  Téma disertační práce: Vývoj baletu v českých zemích po roce 1945
  Školitelka: doc. Mgr. Hana Halberstadt
 19. MgA. Mgr. Gabriela Ženatá
  Téma DP: Temporytmus – skoro zapomenutý nástroj režiséra/Temporytmus a jeho vliv na kvalitu inscenace
  Školitel: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
  Konzultant: prof. MgA. Ivo Krobot