Přijímací řízení DSP

Nostrifikace:

Žádost o vydání osvědčení, uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice lze podat na Rektorát JAMU – studijní oddělení. Formulář žádosti nejdete prostřednictvím následujícího odkazu (Dokumenty dle součástí – Rektorát – Studium – Formuláře).