Ročník 2020/2021

HAVLOVSKÉ AKTOVKY 2020/2021

 

Soutěž Havlovské aktovky, pořádaná Divadelní fakultou JAMU a The Václav Havel Library Foundation v New Yorku zná svého vítěze. Tedy přesněji řečeno, vítězku. Předseda odborné poroty, režisér a dramatik Dodo Gombár k tomu říká: „Jsem velmi rád, že první ročník této, pro naši fakultu nové, inspirativní dramatické soutěže přinesl několik velice zajímavých autorských počinů. Spolu s ostatními kolegy z poroty jsme se rozhodli udělit první místo hře Regály autorky Daniely Samsonové, studentky druhého ročníku Činoherní režie. Tato hra je, řekl bych, poučená havlovským světem, zároveň je však zcela svébytným autorčiným pohledem na naši bezprostřední realitu, lépe řečeno, realitu naší blízké budoucnosti. Je krutým i zábavným odleskem měsíců, kterých jsme se stali tak nečekaně součástí. Měl jsem při jejím několikanásobném čtení nutkavou potřebu si text představovat na jevišti.“ Dramaturg Jan Šotkovský ve svém hodnocení hry Regály píše: „Angažovaná dystopie, která zároveň klišé angažované dystopie hravě zpochybňuje. Především je sugestivní v tom, jak příznačně česká je covidová noční můra, kterou autorka líčí – apokalypsa už zdá se proběhla, Češi to apaticky přijali, nějak se v postapokalyptickém světě zařídili a už jsou na něj vcelku zvyklí.“

Na druhém místě se umístila hra V síňce, autora Jana Rece. Klára Škrobáková hru hodnotí takto: „Autor jednoaktového dramatu V síňce umně navazuje na dědictví havlovského absurdního dramatu, který velmi zábavně kombinuje s bezručovskými jinotaji a kritikou dnešní izolované společnosti.“ Dramaturgyně Hana Hložková dodává: „Text V síňce je tím, co si představíme pod pojmem absurdní drama. Velmi dobrá znalost žánru a zejména umná práce s tématem, postavami a dialogy je tím, co čtenáře okamžitě vtáhne do zvláštního světa rodiny, ve které je navěky zakotvena strnulost. Pravděpodobnou příčinou zmiňované strnulosti je neschopnost cokoli změnit, buď ze strachu anebo z pohodlnosti. Téma uniformity a normalizace vyznívají v tomto textu velmi naléhavě.“

A třetí místo udělila porota hře Kanárci, autora Vojtěcha Balcara. Členka poroty Barbora Jandová hru hodnotí slovy: „Také u jednoaktovky Kanárci se hlavním tématem stala svoboda. Nosným motivem se autorovi stala metafora bezpečného života v kleci, v konfrontaci s vlastní volbou a názorem. U této jednoaktovky oceňuji její jasnou myšlenku, kterou autor postupně “modeluje” (neboť jde skutečně o “modelovou hru” – možná lze ocenit jakousi “čistotu žánru” v jeho zřetelné a čitelné stavbě), strukturuje ji do jednotlivých situací (ve kterých hlavní postavy přivádí k dalším informacím a poznáním) až po závěrečnou pointu. Autorovi se podařilo v této modelové hře vystihnout stále aktuální témata (spíše teze/možná i klišé?), které se týkají osobní zodpovědnosti, vlastního názoru, svobody (a demokracie) v konfrontaci s diktovaným “nalinkovaným” názorem a bezpečím “života v kleci”.“

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se o zdárný průběh soutěže přičinili. Děkujeme paní ředitelce The Václav Havel Library Foundation v New Yorku, paní Pavle Niklové, za možnost participovat na tak záslužném a vzácném projektu. Doufáme, že v příštích ročnících na tento záměr navážeme a jeho myšlenku budeme dál rozvíjet mezi studenty i divadelními profesionály jak v Česku, tak v USA.

Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby (5. – 6. března 2021), případně při dalších příležitostech. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autorka vítězného textu získá 14denní studijní pobyt v New Yorku, který zabezpečuje The Václav Havel Library Foundation ve spolupráci s Barnard College, Columbia University. Dramatické texty přihlášené do soutěže budou zveřejněny v dubnu 2021. 

 

Daniela Samsonová

 

Texty přihlášené do soutěže 2020/2021: 

 

Odborná porota pracovala ve složení:

 

Dodo Gombár – dramatik, režisér, pedagog DF JAMU

Klára Škrobáková – historička, teatroložka, pedagog DF JAMU 

Hana Hložková – dramaturgyně ND Brno 

Jan Šotktovský – dramaturg Městského divadla Brno, dramatik, pedagog DF JAMU 

 

 

Barbora Jandová – dramaturgyně Horáckého divadla v Jihlavě, pedagog DF JAMU

 

 

 

VYHLÁŠENÍ ROČNÍKU 2020/2021

Divadelní fakulta JAMU ve spolupráci s The Václav Havel Library Foundation v New Yorku vyhlašuje novou soutěž Havlovské aktovky o nejlepší původní krátkou divadelní hru inspirovanou dramatem Václava Havla. Cílem soutěže je podpořit původní dramatickou tvorbu studentů DF JAMU a zviditelnit ji v profesionálním divadelním prostředí. Zároveň chceme takto rozvíjet odkaz významné osobnosti světových dějin nejen na půdě fakulty, ale také v akademickém prostředí USA.

Soutěž je vyhlašována každoročně (tedy v každém akademickém roce) 1. září, vždy s jiným tématem, které referuje k dramatické tvorbě Václava Havla.

 

Téma pro ročník 2020/21 je citace z divadelní hry Zahradní slavnost

„Všichni v této bouřlivé době teprve tak nějak hledáme své stanovisko.“

 

Milí studenti Divadelní fakulty JAMU, konzultuje své krátké dramatické texty na toto téma se svými pedagogy a výsledné dramatické tvary do soutěže přihlaste do 20. 12. 2020.

Jak se přihlásit? Váš text spolu s podepsanou přihláškou odevzdejte do schránky umístěné na Studijním oddělení DF JAMU (1. patro, místnost č. 108), nebo osobně na sekretariátu DF – obálku nadepište „Havlovské aktovky“. Současně text zašlete v digitální podobě ve formátu pdf na adresu aktovky@jamu.cz.

Vaše dramata posoudí odborná porota, s jejímž složením budete seznámeni při vyhlášení vítězných textů. To proběhne 1. 2. 2021.

Vítězný text bude prezentován formou scénického čtení na Salonu původní tvorby, případně při dalších příležitostech plánovaných s Knihovnou Václava Havla v Praze. Divadelní fakulta bude dále usilovat o vydání porotou doporučených textů. Autor/ka vítězného textu získá 14denní studijní pobyt v New Yorku, který zabezpečuje The Václav Havel Library Foundation ve spolupráci s Barnard College, Columbia University. Součástí pobytu je vstupné do newyorských divadel v hodnotě 300 USD.

 

Harmonogram:

1.9.2020 Vyhlášení soutěže pro AR 2020/2021

20.12.2020 Termín pro zaslání textů

1.2.2021 Vyhlášení vítěze

 

Dokumenty ke stažení:

Havlovské aktovky_přihláška_2020_2021

Havlovské aktovky_statut_2020_2021

 

Případné dotazy pište na e-mail aktovky@jamu.cz nebo se obracejte přímo na tajemnici soutěže: 

Mgr. Anna Lahodová
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1307
e-mail: lahodova@jamu.cz
UČO: 19192
Vedoucí oddělení
Mozartova 1 662 15 Brno
Pracoviště Funkce
Vnější vztahy Vedoucí oddělení

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
nejlépe e-mailem

Profesní vizitka

Kdo jsem
vedoucí vnějších vztahů a zahraničního oddělení

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Anna Lahodová
Pracoviště
  • Divadelní fakulta
Funkce na pracovišti
  • Vedoucí vnějších vztahů a zahraničního oddělení
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Mgr. (2014), Masarykova univerzita, FF

25. 1. 2022