JAMU čtvrtky

 

Projekt JAMU čtvrtky  je platforma, která si klade za cíl být maximálně otevřená všem – tzn. studentům i zaměstnancům fakulty. Budeme tu nejen diskutovat, budou zde probíhat i odborné a tematicky zaměřené přednášky a rádi bychom vám nabídli i praktické workshopy či cvičení.

Informace a důležité dokumenty a zdroje sem budeme průběžně doplňovat. 

3. 3. 2022 17:30 - 22:00 - Setkání akademické obce znovu a jinak aneb JAMU čtvrtky 

10. 3. 2022 18:30 – 20:00 - Diskuse  

Téma: Dialog studentů s pedagogy – jak jej nastolit, jak jej udržovat 

Moderátor: Šimon Peták 

17.3.2022 18:30 – 20:00 - Diskuse 

Téma: Kým jsou umělci na umělecké škole? Guruové, mistři, mentorové či průvodci. 

Moderátor:  

24.3.2022 17:30 – 22:00 - Přednáška a workshop

Přednáška: Jak nést břímě závislosti? Prezentace z přednášky ke stažení

Workshop: Magdalena Lipová - Základy relaxačních technik (základy relaxačních technik (1))

7.4.2022 17:30 – 22:00 - Přednáška a workshop

Přednáška + workshop: Ridina Ahmedová: Moje tělo je moje  

21.4.202218:30 – 20:00 - Diskuse  ZRUŠENO

28.4.2022 17:30 – 22:00 - Přednáška a workshop

Přednáška: 100 + 1 duševního zdraví  (terapie.cz

Workshop: Magda Lipová – Jak zvládat stres (Jak zacházet se stresem)

5.5.2022 17:30 – 22:00 - Škola intimní zóny – hledáme hranice  

Přednáška: L. Hornová – Práce s vlastními hranicemi  

Jak najít blízký kontakt pedagoga a studenta tak, aby v něm nebylo oběma těsno? Jak respektovat intimitu druhého na škole, kde nelze učit bez osobní blízkosti? 

Panelová diskuse s absolventy herectví a režie na dané téma (Kateřina Jebavá, Petra Lorencová, Igor Ondříček, Lukáš Kopecký)

Moderátor: Jan Šotkovský a Petra Vodičková 

12.5.2022 18:30 – 20:00 - Diskuse 

Téma: A co dál!?! 

Moderátor: Petra Vodičková