JAMU čtvrtky

 

Projekt JAMU čtvrtky  je platforma, která si klade za cíl být maximálně otevřená všem – tzn. studentům i zaměstnancům fakulty. Budeme tu nejen diskutovat, budou zde probíhat i odborné a tematicky zaměřené přednášky a rádi bychom vám nabídli i praktické workshopy či cvičení.

Informace a důležité dokumenty a zdroje sem budeme průběžně doplňovat. Zápisy z JAMU čtvrtků najdete spolu se zápisy ze setkání akademické obce zde: 

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

  Prohlédnout složku v IS (může obsahovat více souborů)/do/jamu/doc/5453/ao_zasedani/

  3. 3. 2022 17:30 - 22:00 - Setkání akademické obce znovu a jinak aneb JAMU čtvrtky 

  10. 3. 2022 18:30 – 20:00 - Diskuse  

  Téma: Dialog studentů s pedagogy – jak jej nastolit, jak jej udržovat 

  Moderátor: Šimon Peták 

  17.3.2022 18:30 – 20:00 - Diskuse 

  Téma: Kým jsou umělci na umělecké škole? Guruové, mistři, mentorové či průvodci. 

  Moderátor:  

  24.3.2022 17:30 – 22:00 - Přednáška a workshop

  Přednáška: Jak nést břímě závislosti? Prezentace z přednášky ke stažení

  Workshop: Magdalena Lipová - Základy relaxačních technik (základy relaxačních technik (1))

  7.4.2022 17:30 – 22:00 - Přednáška a workshop

  Přednáška + workshop: Ridina Ahmedová: Moje tělo je moje  

  21.4.202218:30 – 20:00 - Diskuse  ZRUŠENO

  28.4.2022 17:30 – 22:00 - Přednáška a workshop

  Přednáška: 100 + 1 duševního zdraví  (terapie.cz

  Workshop: Magda Lipová – Jak zvládat stres (Jak zacházet se stresem)

  5.5.2022 17:30 – 22:00 - Škola intimní zóny – hledáme hranice  

  Přednáška: L. Hornová – Práce s vlastními hranicemi  

  Jak najít blízký kontakt pedagoga a studenta tak, aby v něm nebylo oběma těsno? Jak respektovat intimitu druhého na škole, kde nelze učit bez osobní blízkosti? 

  Panelová diskuse s absolventy herectví a režie na dané téma (Kateřina Jebavá, Petra Lorencová, Igor Ondříček, Lukáš Kopecký)

  Moderátor: Jan Šotkovský a Petra Vodičková 

  12.5.2022 18:30 – 20:00 - Diskuse 

  Téma: A co dál!?! 

  Moderátor: Petra Vodičková