Media kit

Media kit

 

Pro logo v jiném formátu, další verze logotypu, fotografie či další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Anna Lahodová
Vedoucí oddělení
tel: 54259 1307
e-mail: lahodova@jamu.cz
UČO: 19192
Vedoucí oddělení
Mozartova 1 662 15 Brno
Pracoviště Funkce
Vnější vztahy Vedoucí oddělení

Kdy a jak mne kontaktovat

Kdy a jak mne kontaktovat
nejlépe e-mailem

Profesní vizitka

Kdo jsem
vedoucí vnějších vztahů a zahraničního oddělení

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Anna Lahodová
Pracoviště
  • Divadelní fakulta
Funkce na pracovišti
  • Vedoucí vnějších vztahů a zahraničního oddělení
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Mgr. (2014), Masarykova univerzita, FF

25. 1. 2022

 

PARTNEŘI A SPOLUPRÁCE

 

 

Historie fakulty

Zákonem č. 168/1947 Sb. byla dne 12. září 1947 založena Janáčkova akademie múzických umění a prvním rektorem byl v roce 1948 jmenován prof. PhDr. Ludvík Kundera. Na konci padesátých let (konkrétně 31. srpna 1959) bylo vládním nařízením č. 58/1958 zrušeno dělení JAMU na fakulty.

V roce 1990, pod vedením první porevoluční rektorky prof. Aleny Štěpánkové-Veselé, došlo ke znovuobnovení Divadelní a Hudební fakulty (nařízení vlády ČSFR č. 282/1990 Sb.) a formováním nové Divadelní fakulty je pověřen PhDr. Josef Kovalčuk. Během následujících dvaceti let, jež jsou neodmyslitelně spjaty především se jménem J. Kovalčuka – prvního děkana obnovené fakulty, ale i mnoha dalšími významnými osobami (např. Alois Hajda, Bořivoj Srba, Miloš Hynšt, Petr Oslzlý, Josef Karlík, Antonín Přidal, Peter Scherhaufer, Pavel Švanda, Ivo Osolsobě, Václav Cejpek, Miroslav Plešák, Arnošt Goldflam, Zoja Mikotová či Nika Brettschneiderová), došlo k výrazné proměně fakulty.

K dosavadním studijním oborům činoherní herectví a činoherní režie postupně přibyly obory divadelní dramaturgie, scénografie, muzikálové herectví, divadelní produkce, jevištní technologie, divadlo a výchova, fyzické divadlo, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, divadlo a výchova pro Neslyšící, audiovizuální tvorba a divadlo, světelný design a taneční a pohybové divadlo a výchova. Divadelní fakulta získala budovu na Mozartově ulici, Studio Marta prošlo významnou rekonstrukcí a s narůstajícím počtem žádaných uměleckých oborů bylo na fakultu přijato mnoho nových talentovaných studentů i mimořádných pedagogických osobností. V současné době na Divadelní fakultě JAMU studuje již přes 370 studentů a za posledních dvacet let bylo do světa vysláno téměř tisíc absolventů, z nichž mnozí se stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.