STUDIUM

Proč studovat u nás?

Jsme jednou ze dvou veřejných divadelních vysokých škol v České republice, kde si mohou budoucí uchazeči vybrat ze široké nabídky studijních oborů, jako činoherní herectví, muzikálové herectví, divadelní režie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika a mnoho dalších. Mezi jedinečné studijní programy jednoznačně patří dvouletý navazující magisterský studijní program Světelný design a čtyřletá magisterská specializace Muzikálové herectví, které jsou unikátní v celé České republice. Všechny studijní programy prošly novým akreditačním procesem, aby studentům nabízely ještě lepší a osobnější přístup při studiu jako do teď. Uchazečům nabízíme bakalářské studium, dvouleté navazující magisterské studium, ale nabízíme také čtyřleté magisterské programy, do kterých lze nastoupit ihned po maturitě. 

Výuka u nás probíhá v malých skupinách do 10-15 lidí a je především zaměřena na individuálním přístupu ke studentům. Studenti během studia mají možnost nabrat teoretické poznatky z jednotlivých specializovaných divadelních předmětů a vyzkoušet si dané poznatky přímo v praxi prostřednictvím nespočetného množství praktických projektů, které jsou nabízeny v rámci jejich studia. Pomocí praktických projektů, mají studenti možnost pracovat s ostatními studenty napříč odbory a ročníky, ale také s profesionály z divadelní praxe a vyzkoušet si tak práci v tvůrčím týmu. Výsledkem těchto spoluprací je nespočet kvalitních prací a projektů. Mezi nejznámější studentské projekty patří divadelní inscenace ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí, Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, průvod k zahájení akademického roku a mnohé další. Studenti mají možnost rozvíjet svůj potenciál prostřednictvím různých soutěží, účastí na mezinárodních festivalech, konferencích či sympoziích. Studenti Divadelní fakulty mohou během studia vycestovat na studijní program nebo pracovní stáž do zahraničí přes program Erasmus+ či jiné mezinárodní výměnné programy.

Absolventi jednotlivých studijních programů Divadelní fakulty JAMU nacházejí uplatnění zejména v české, slovenské ale i evropské divadelní sféře ale také i v jiných oblastech kultury, umění a politiky.

Absolventi 3-letého bakalářského studia obdrží titul bakalář umění (BcA.), absolventům 2-letého navazujícího magisterského studia a absolventům 4-letého magisterského studia je udělen titul magistr umění (MgA.). Absolventi doktorského studia obdrží titul doktor (Ph.D.). Pro hodnocení studentů je používán kreditní systém ECTS, který je přizpůsoben evropskému kreditnímu systému (European Credit Transfer Systém-ECTS).