STUDIUM

Absolventi 3-letého bakalářského studia obdrží titul bakalář umění (BcA.), absolventům 2-letého navazujícího magisterského studia a absolventům 4-letého magisterského studia je udělen titul magistr umění (MgA.). Absolventi doktorského studia obdrží titul doktor (Ph.D.).

Pro hodnocení studentů je používán kreditní systém, který je přizpůsoben evropskému kreditnímu systému (European Credit Transfer Systém-ECTS).

Studenti mohou studovat v sedmi studijních programech se specializacemi nebo bez specializace a to v bakalářském, magisterském nebo doktorském typu. Jedná se o studijní programy Dramaturgie a režie, Herectví, Scénografie, Dramatická tvorba a média, Divadelní produkce a jevištní technologie, Divadlo a výchova a doktorský studijní program Dramatická umění.