Tvůrčí činnosti

Tvůrčí činnost je nedílnou součástí a bytostnou podstattou praktické výuky naší fakulty a to napříč všemi studijními programy a obory.  Mimo aktivity probihající v rámci pravidelné výuky a tradičních projektů s mnohaletou historií jako jsou například festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER či Mezinárodní divadelní konference podporuje fakulta také samostatnou tvůrčí činnost jak studentů tak pedagogů  a to nejen v oblasti umělecké tvorby, ale i výzkumné a publikační činnosti. Pro tyto aktivity poskytuje akademie tři vlastní podpůrné programy (FRVČ, FRVUČ a Specifický výzkum) a poskytuje servis pro ziskávání finančních prostředků i  z dalších dostupných zdrojů. V současné době fakulta intenzivně pracuje na přípravách Nadačního fondu Josefů K. na podporu čerstvých absolventů při přechodu do profesionálního prostředí.