Akademický senát DF zvolil kandidáta na děkana fakulty!

 

Dne 2. června 2020 proběhlo v Divadle na Orlí veřejné zasedání Akademického senátu DF s jediným bodem k projednání a tím byla volba kandidáta na funkci děkana Divadelní fakulty JAMU.  Nyní si dovolujeme si oznámit, že byl přijat návrh na jmenování děkanem doc. Petra Francána.

USNESENÍ AS:

Akademický senát Divadelní fakulty JAMU navrhuje rektorovi Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, aby jmenoval do funkce děkana Divadelní fakulty JAMU pro funkční období 16. října 2020–15. října 2024 doc. Mgr. Petra Francána.