Další zasedání Akademického senátu DF se uskuteční ve čtvrtek 15. dubna!

 

 

OZNÁMENÍ O ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DF JAMU

 

Zasednání AS DF JAMU se uskuteční ve čtvrtek 15. dubna 2021 v 10:00 hod. přes MS Teams, připojit se můžete na počítači nebo přes mobilní aplikaci. Odkaz na online schůzku najdete v ISu

PROGRAM:
1. Zahájení
2. Schvalování Výroční zprávy o činnosti Divadelní fakulty za rok 2020
3. Schvalování Výroční zprávy o hospodaření Divadelní fakulty za rok 2020
4. Různé

 

Srdečně zveme všechny členy akademické obce.