doc. MgA. Hana Průchová , Ph.D.
Proděkanka pro výzkum
tel: 54259 1344
e-mail: pruchova@jamu.cz
UČO: 5216
Proděkanka pro výzkum
Mozartova 1 662 15 Brno

Název Typ Rok
PRŮCHOVÁ, Hana. Koprodukce - vymezení, přínosy a možnosti rozvoje. Praha: Nová síť, z.s. (Ministerstvo kultury ČR), 2023. 37 s. Výzkumná zpráva 2023
PRŮCHOVÁ, Hana, Adriana SVĚTLÍKOVÁ a Petr POLA. Koprodukce - vymezení, přínosy a možnosti rozvoje. Nová síť, z.s., 2022. Projekty výzkumu a vývoje 2022
PRŮCHOVÁ, Hana, Adriana SVĚTLÍKOVÁ a Petr POLA. (Ne) závislá spojení III. 2022. Uspořádání workshopu 2022
PRŮCHOVÁ, Hana. Audience development, tady a teď. In Seminář pro Klub nezávislých divadiel, o.z. 2022. Vyžádané přednášky 2022
PRŮCHOVÁ, Hana. Divadelní produkce a řízení projektů. In Produkční fórum. 2022. Vyžádané přednášky 2022
PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu NAKI III, Ministerstvo kultury ČR. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, MKČR, 2022 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2022
PRŮCHOVÁ, Hana, Barbora GREGOROVÁ, Petr POLA a Marta LJUBKOVÁ. (Ne) závislá spojení II. 2022. Uspořádání workshopu 2022
PRŮCHOVÁ, Hana, Naďa SATKOVÁ, Lucia REPAŠSKÁ, Jan MOTAL, Šimon PETÁK a Anna LAHODOVÁ. Theatre Conference JAMU 2022 - Touching Limits/Crossing Borders of Theatre. 2022. Uspořádání konference 2022
PRŮCHOVÁ, Hana. Členka pracovní skupiny Slovenské akreditačné agentúry pre vysoké školstvo. Pracovná skupina pre konanie č. 2021/144-OAC, 2021 - 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2021
PRŮCHOVÁ, Hana. Member of the Evaluation Panel, Centre for Quality Assessment in Higher Education, Lithuania. Evaluation Panel, 2021 - 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2021
PRŮCHOVÁ, Hana, Naďa SATKOVÁ, Šimon PETÁK a Anna LAHODOVÁ. Theatre Conference JAMU 2021 - The Ever-expanding Horizons of Theatre. 2021. Uspořádání konference 2021
PRŮCHOVÁ, Hana. Festival jako prostor k edukaci a rozvoji studentů. In Jiřina Hofmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. s. 32-38. ISBN 978-80-7460-171-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, Ministerstvo kultury ČR. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, MKČR, 2019 - 2020. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2019
PRŮCHOVÁ, Hana. Prezentace výsledků diskuse o uměleckém výzkumu ze dne 22. března 2019 (FAVU VUT v Brně). In JAMUsica 2019 - Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU v Brně. 2019. Prezentace na konferencích 2019
PRŮCHOVÁ, Hana. Techniky projektového řízení v praxi kulturního organizátora. In Festivalová škola Arts Managementu, 25. mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu. 2019. Vyžádané přednášky 2019
PRŮCHOVÁ, Hana, Blanka CHLÁDKOVÁ, Hana SLAVÍKOVÁ a Monika ŠIMKOVÁ. Workshop Artistic Research. 2019. Uspořádání workshopu 2019
PRŮCHOVÁ, Hana. Jak úspěšně řídit kulturní projekty. In Akademie Institutu umění 2018. 2018. Vyžádané přednášky 2018
PRŮCHOVÁ, Hana. Projekt: překážka nebo cesta? In Přednášky o divadle a umění II. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. s. 291-296. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu ÉTA Technologické agentury ČR. Hodnotitelé ve veřejných soutěžích programu ÉTA, TA ČR, 2017 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2017
PRŮCHOVÁ, Hana, Zuzana JEŽKOVÁ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. Odborná kniha 2014
KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. Odborná kniha 2013
KREJČÍ, Hana. Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. In Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. Brno: JAMU, 2009. 214 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-57-9. Odborná kniha 2009

Profesní vizitka