MgA. BcA. Petra Vodičková , Ph.D.
Předseda akademického senátu
tel: 54259 1344
e-mail: vodickova@jamu.cz
UČO: 10438
Předseda akademického senátu
Mozartova 1, Brno 662 15
4NP dveře 307
Členství v akademických orgánech Funkce
Akademický senát DF Předseda
Akademický senát JAMU člen
Festivalová rada člen
Studium
DIFA D-DRAUM DRAMA kombin. (abs.) (ukonč.)
DIFA M-DRAUM 8213861 (abs.) (ukonč.)
DIFA B-DRAUM 8213700 (abs.) (ukonč.)
DIFA D-DRAUM (ukonč.)
Pracoviště Funkce
Divadelní fakulta Předseda akademického senátu
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie Odborná asistentka

Předmět Kód
Mezinárodní divadelní festival III – technologická praxe DJTL309
Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz DJTL304
Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) DJTL303
Mezinárodní divadelní festival II – technologická praxe DJTL219
Bezpečnost práce a požární ochrana - kurz DJTL206
Mezinárodní divadelní festival I – technologická praxe DJTL120
Firemní dny – modulární výuka DJTLX06
Samostatný scénický projekt – modulární výuka DJTLX02
Veřejné zakázky a výběrová řízení DDML514
Producentský seminář (management divadla a umění) DDML502
Mezinárodní divadelní festival IV – produkční praxe DDML416
Samostatná produkce v divadle – projektová výuka DDML409
Mezinárodní divadelní festival III – produkční praxe DDML311
Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu DDML310
Bakalářská diplomová práce DDML309
Mezinárodní divadelní festival II – produkční praxe DDML212
Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace DDML304
Technologické minimum – modulární výuka DDML117
Organizace mezinárodního divadelního festivalu II DDML205
Mezinárodní divadelní festival I – produkční praxe DDML116
Stage management I DDML110
Projekt II – scénický projekt DDMLY09
Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz DDMLY10
Organizace mezinárodního divadelního festivalu I DDML105
Úvod do kulturní politiky DDML103
Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER DDMLY08
Mezinárodní divadelní festival V – produkční praxe DDMLY05
Současná jevištní výprava DDMLY06
Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER DAALX92
Samostatný projekt – modulární výuka DDMLX01
Samostatný projekt – projektová výuka DDMLY01
Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER DAALX51

Předmět Kód
Mezinárodní divadelní festival III – technologická praxe DJTL309
Mezinárodní divadelní festival II – technologická praxe DJTL219
Projekt I – scénická realizace a a stavba DJTL303
Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz DJTL304
Mezinárodní divadelní festival IV – produkční praxe DDML416
Producentský seminář (management divadla a umění) DDML502
Magisterská diplomová práce DDML506
Samostatný scénický projekt – modulární výuka DJTLX02
Mezinárodní divadelní festival I – technologická praxe DJTL120
Firemní dny – modulární výuka DJTLX06
Mezinárodní divadelní festival III – produkční praxe DDML311
Samostatná produkce v divadle – projektová výuka DDML409
Úvod do mezinárodní kulturní politiky DDML410
Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace DDML304
Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu DDML310
Mezinárodní divadelní festival II – produkční praxe DDML212
Stage management I DDML110
Mezinárodní divadelní festival I – produkční praxe DDML116
Technologické minimum – modulární výuka DDML117
Organizace mezinárodního divadelního festivalu II DDML205
Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz DDMLY10
Organizace mezinárodního divadelního festivalu I DDML105
Úvod do kulturní politiky DDML103
Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER nebo Scénický projekt v divadle DDMLY08
Současná jevištní výprava DDMLY06
Mezinárodní divadelní festival V – produkční praxe DDMLY05
Samostatný projekt – modulární výuka DDMLX01
Samostatný projekt – projektová výuka DDMLY01
Tvůrčí tým Encounter/Setkání DAALX92

Profesní vizitka

Obory
divadlo
Profesní zkušenost a orientace v kostce
zástupce ředitele v Centru experimentálního divadla, p.o. pedagog na DIFA JAMU
Vzdělání
BcA. v oboru Jevištní technologie na DIFA JAMU MgA. v oboru Divadelní manažerství na DIFA JAMU Ph.D. v oboru Dramatická umění na DIFA JAMU