Ateliér činoherního herectví Lukáše Riegra

V našem ateliéru je herectví vnímáno jako profese vyžadující jak technickou připravenost, tak tvůrčí zodpovědnost. Základ studia spočívá ve zkoumání a rozvíjení individuálního jevištního potenciálu studenta a jeho využití především při tvorbě postavy. V prvním semestru se studenti v hereckých improvizacích věnují osvojování autentické jevištní existence v podmínkách organického mlčení. Ve druhém směřují k tvorbě dramatického jednání (okolnosti, motivace, přizpůsobení) v rámci etud s improvizovaným textem. Ve třetím zkoumají různé přístupy ke kompozici postavy a ve čtvrtém závislost způsobu její tvorby na inscenačním stylu. V dalších semestrech studenti spolupracují se studenty režie na přípravě představení, ve kterých se postupně zvyšuje rozsah a náročnost jednotlivých úkolů. Záměrem ateliéru je umožňovat spolupráci jak s pedagogy ostatních ateliérů, tak i jiných divadelních škol.

 

Studenti ateliéru