O fakultě

O nás

Jsme součástí Janáčkovy akademie múzických umění. Naše akademie byla založená 12. září 1947, 31. srpna 1959 bylo rozhodnutím vlády zrušené dělení JAMU na fakulty. Divadelní fakulta byla znovuobnovena v roce 1990 pod vedením rektorky prof. Aleny Štěpánkové-Veselé a naším prvním děkanem se stal prof. PhDr. Josef Kovalčuk. Současným děkanem je doc. Mgr. Petr Francán, který je ve funkci již druhé volební období. Více o naší historii najdete zde

Naše hlavní budova sídlí v samém centru města, na Mozartově ulici č.1. Naše studentské repertoárové divadlo Studio Marta najdete na Bayerově ulici. Součástí JAMU je také Divadlo na Orlí nebo Informační, výukové a ubytovací centrum Astorka, které sídlí na ulici Novobranská.

Uchazečům o studium nabízíme široký výběr studijních programů v bakalářském stupni studia a následně v navazujících dvouletých magisterských programech. V nabídce jsou také čtyřleté magisterské programy, do kterých lze nastoupit ihned po maturitě. Všechny naše studijní programy prošly v uplynulých letech novým akreditačním procesem.

V současné době u nás studuje přes 340 studentů a za posledních třicet let bylo do světa vysláno více než tisíc absolventů, z nichž se mnozí stali významnými představiteli českého a evropského uměleckého i společenského života.