Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana

Ateliér činoherního herectví Aleše Bergmana

Ateliér se snaží vytvářet podmínky pro studium herectví jako oboru v celé jeho šíři. S vědomím existence různých přístupů, postupů a technik v herecké tvorbě klade základní důraz na herectví, které je chápáno jako umění přesáhnout sama sebe přetělesněním a přeosobněním. Psychosomatická cvičení, etudy, jevištní projekty v prvním ročníku vedou posluchače k hledání a objevování nejen sebe, ale v napětí mezi autenticitou vnitřního procesu a hravostí vnějších podmínek jsou vytvářeny předpoklady k tvůrčímu přesahu sama sebe. Celá herecká výchova a první pokusy tvořivosti se vřazují do souvislosti s budoucí vědomou tvorbou herce. Druhý ročník je zaměřen na seznamování, ozřejmování a ovládnutí základních principů vědomé herecké tvorby, jejímiž inspirativními zdroji jsou témata světové i české literatury, ale i vlastní tvorba posluchačů. Práce herce při tvorbě jevištní postavy je chápána jako tvůrčí proces, ve kterém herec přesahuje sebe dramatickou postavou a jevištní postavu pak přesahuje sebou v procesu vespolného jednání.

Studenti ateliéru