Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána

Hlavním cílem ateliéru je, aby ze školy odcházeli absolventi – rozvinuté plnohodnotné osobnosti, které se herecky uchytí nejen v čistě  muzikálových domech, ale také v divadlech všech druhů a velikostí. Ze studentů herectví by se měli stát herci s bravurně zvládnutým divadelním řemeslem, otevření a vnímající lidé s vyrovnanou dávkou sebevědomí i pokory. Výuka je koncipována tak, aby studentovi nabídla dostatečné množství předmětů ze všech tří hlavních oborů – tedy herectví, zpěvu a tance. Za hlavní součást výuky pedagogové považují hereckou tvorbu, které by mělo být věnováno nejvíc času. Je nesmírně důležité, aby byl student schopen hledat své vlastní „já“, poznávat sebe sama a dokázal sebe jako člověka zařadit do fungování světa okolo. Velký důraz je kladen na objevování vlastní spontaneity, na prohlubování imaginace a představivosti, na rozvoj fantazie a radosti ze hry jako takové. Tyto vnitřní dovednosti se nejlépe odkrývají pomocí technik tzv. dětské hry a kontaktní improvizace. Nezbytným předpokladem pro dobré fungování hereckého ročníků je také důležitá skupinová sounáležitost, která je rozvíjena pomocí technik společného muzicírování, na které je též kladen důraz. Pozadu ovšem nezůstává ani technika mluveného projevu, práce s textem – a to nejen dramatickým, která je zařazena do výuky už od prvních dní. Nesmí chybět ani vedení k teoretické reflexi a nezbytné herecké sebereflexi. Nejdůležitější je ovšem směřovat studenty k praktickému divadlu a uplatňování nabytých poznatků na jevišti. 

 

Ateliér muzikálového herectví Petra Štěpána