Ateliér muzikálového herectví Sylvy Talpové

Výuka v ateliéru je koncipována tak, aby vedla studenty přes proces sebedisciplíny, který jim umožní odstraňovat překážky bránící přirozené expresivitě, k herecké interpretaci zpěvu a tance s důrazem na vědomé vytváření dramatické postavy v rámci muzikálového díla. Herecká tvorba vychází z hledání a objevování vlastní identity a spolu s rozvojem fantazie a osvojováním si různých hereckých technik přechází v hereckou tvorbu vědomou. Je vyučována v rozsahu srovnatelném s ateliéry činoherního herectví. Velký důraz je kladen na kvalitu verbálního projevu a to jak z hlediska technického, tak interpretačního, aby absolventi měli možnost uplatnění i v dalších hereckých disciplínách (rozhlas, dabing).

Studenti mají možnost získat maximum teoretických a praktických vědomostí a znalostí tak, aby možnost jejich uplatnění byla v praxi co nejširší.

 

Studenti ateliéru