Další možnosti mezinárodních stáží/projektů

Existuje celá řada programu a institucí, přes které lze získat stipendia na studijní pobyty a pracovní/výzkumné stáže v zahraničí. Níže najdete některé z nich, pro více informací se obraťte na naše Zahraniční oddělení

 

ZEMĚ NÁZEV PROGRAMU POPIS PROGRAMU ODKAZ
Celý svět AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA (AIA) Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv, jiná stipendia a další nabídky do zahraničí https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
Celý svět DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (DZS)   https://www.dzs.cz/
Střední Evropa CEEPUS Central European Exchange Programme for University Studies
Středoevropský výměnný univerzitní program – určený pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol – je zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.
https://www.dzs.cz/cz/ceepus/
celá Evropa program Culture Moves Europe Krátkodobé individuální mobility umělců a pracovníků v kultuře https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe-mobility-for-artists-and-professionals
NORSKO, ISLAND, LICHTENŠTEJNSKO Fondy EHP   https://www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/
Země V4 + Balkán Visegrad Fund Stipendia a residenční pobyty v zemích střední Evropy a Balkánu. https://www.visegradfund.org/
FRANCIE vládní stipendia Stipendia pro studenty, stipendia „Umění a kultura“, stáže pro studenty ve Francii http://www.france.cz/spip.php?rubrique134

https://www.republiquetcheque.campusfrance.org/cs

ONDA V rámci své činnosti poskytuje Office National de Diffusion Artistique (ONDA) – iniciativa francouzského ministerstva kultury mající za cíl podporovat mezinárodní spolupráci prostřednictvím podpory zahraničních produkcí při jejich turné po Francii – finanční podporu tak lze získat např. na dopravu. www.onda-international.com
HOLANDSKO Foreign Visitors Programme V rámci programu pro zahraniční návštěvníky nabízí nizozemská Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) uměleckým profesionálům včetně novinářů ze zahraničí možnost pokrýt část nákladů spojených s návštěvou Nizozemí. Pro návštěvníky je ve spolupráci s konkrétním umělcem či umělkyní zajištěn celkový program pobytu. www.sica.nl
ISLAND STIPENDIA SNORRI STURLUSONA   http://www.arnastofnun.is/page/arnastofnun_frontpage_en
KANADA   Studium v Kanadě http://www.canadainternational.gc.ca/czech-tcheque/study-etudie/index.aspx?lang=ces
NĚMECKO DAAD Studia a výzkumu v Německu, programy na podporu a stipendia DAAD http://www.daad.cz/
Program Copernicus Stipendia do Německa http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/
Česko-německý fond budoucnosti Fond poskytuje studijní stipendia umožňující absolvovat studijní pobyt na vysokých školách v SRN. Stipendijní pobyt je desetiměsíční, v průběhu stipendijního pobytu mají stipendisté pracovat na projektu s česko-německou tematikou. www.fondbudoucnosti.cz
Tandem – Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Podporuje mládež, učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí; podněcuje výměnné projekty a napomáhá zainteresovaným institucím (školám, sdružením, mládežnickým iniciativám či jiným organizacím) při prohlubování a zprostředkovávání kontaktů. www.tandem.adam.cz
Goethe-Institut Institut nabízí Guest Programme pro divadelníky do 40 let (režiséry, scénografy, choreografy a asistenty); přednost mají uchazeči mj. ze střední a východní Evropy. Pobyty v německých divadlech mají většinou délku tří měsíců, nicméně mohou být i delší. V rámci Visitors Programme jsou do SRN zvány význačné osoby z kulturní sféry, které
po dobu dvou až tří týdnů navštěvují příslušné německé organizace.
www.goethe.de
Deutsches Kulturforum östliches Europa Německé kulturní fórum střední a východní Evropy podporuje mladé umělce prostřednictvím stipendií. www.kulturforum.info
POLSKO Česko-polské fórum Podpora projektů předložených NNO a dalšími subjekty (např. školy) v oblasti česko-polské spolupráce. Výzvy vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR. www.mzv.cz/cesko-polske_forum
RAKOUSKO AKTION   https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/
databáze stipendií a výzkumných grantů v Rakousku   www.grants.at
ŠVÝCASKO     www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng
USA FULBRIGHTOVA KOMISE Stipendia pro studenty, pedagogy a výzkumné pracovníky www.fulbright.cz
VELKÁ BRITÁNIE Stipendijní fond Akademie MenART Stipendia pro občany ČR do 26 let ke studijním pobytům na uměleckých školách ve Velké Británii https://www.menart.cz/cs/stipendium

 

Databáze pro vyhledání pracovních stáží:

 

Databáze pro vyhledávání stipendií

  • Databáze pro vyhledávání pracovních stáží:

https://erasmusintern.org/

  • Databáze stipendií do různých zemí světa:

http://scholarship-positions.com/

  • Art&Education

Informační portál zaměřený na oblast výtvarného umění a vzdělávání. Šíří informace o výstavách současného umění, publikacích, sympoziích a volných akademických místech.
http://artandeducation.net

  • EAIE – European Association for International Education

Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání je nevládní organizací podporující a stimulující mezinárodní aspekt vyššího vzdělání v Evropě formou evropské i globální mobility s více než 1 800 individuálními členy. Pomáhá v navazování kontaktů. Na jejím webu je databáze vzdělávacích asociací, sítí, nadací a programů, včetně možnosti vyhledávání partnerů.
www.eaie.org

  • Aktivity participace mládeže

V rámci programu Erasmus + se mohou studenti  zapojit do tzv. Aktivity participace mládeže určených mimo jiné na realizaci projektů, například jako divadelních představení.

Žádat si o tento grant může neformální skupina min. čtyř mladých lidí ve věku 13 – 30 let. Projekt může být jak národní, tak i mezinárodní a v rámci tohoto projektu mají studenti nárok na kouče, což může být třeba pedagog, režisér atd.