Hledáme pedagoga jazzového a moderního tance!

 

Děkan Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na místo:

odborný asistent / odborná asistentka Kabinetu pohybové výchovy

se zaměřením na základy tanečních technik – jazzový a moderní tanec (zástup za MD)

Výše úvazku: 0,5

Podmínky:

  • vzdělání v oboru tanec (pedagogika tance, choreografie, taneční umění) nebo odborník z praxe
  • připravenost vyučovat jazzový tanec a moderní tanec v Ateliérech muzikálového herectví
  • časová flexibilita
  • schopnost komunikovat v anglickém jazyce
  • schopnost pracovat v týmu a spolehlivost
  • úspěšná tvůrčí a pedagogická činnost výhodou

Uchazeči k přihlášce přiloží:

  • profesní životopis
  • doklady o nejvyšším ukončeném vzdělání
  • vlastní koncepci výuky.

První kolo výběrového řízení se uskuteční nad zaslanými materiály bez účasti uchazečů, druhé kolo formou osobního pohovoru a praktické ukázky pedagogického vedení vyučovací jednotky proběhne 17. 9. 2021 odpoledne (termín je závazný).

Nástup: říjen 2021

Přihlášky s přiloženým životopisem, koncepcí a doklady o vzdělání a tvůrčí a pedagogické činnosti zašlete nebo doručte osobně do 3. září 2021 na adresu Mgr. Klára Viková, děkanát Divadelní fakulty JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno nebo elektronicky na adresu: vikova@jamu.cz.