Kandidáti do akademických senátů!

 

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU DIVADELNÍ FAKULTY JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Dne 1. 11. ve 13:30 hod. otevřeli členové volební komise schránky a diskusní fórum v IS JAMU s návrhy na kandidáty z řad členů akademické obce pro volby do AS DF JAMU. Ve dnech 1. – 4. 11. 2022 volební komise získala stanovisko od navržených k jejich případné kandidatuře.

Pedagogové:

Mgr. MgA. Borák Pavel

Bc. Borský Pavel

prof. PhDr. Broulíková Veronika

doc. Mgr. Dostálek Igor

Mgr.art Gombár Jozef

MgA. Gruna Tomáš

doc. Mgr. Halberstadt Hana

MgA. Kohout Aleš

MgA. Mareš Jakub

Mgr. Ondra Miroslav

prof. Mgr. Oslzlý Petr

doc. Rychlík Břetislav

prof. MgA. Slavíková Hana, Ph.D.

Mgr. Svozílek Petr

BcA. Szturcová Adéla

doc. MgA. Šotkovský Jan, Ph.D.

doc. Mgr. Talpová Sylva

MgA. Bc. Valnohová Sára

MgA. BcA. Vodičková Petra, Ph.D.

Studenti:

Bláhová Denisa

Bc. Doležel Jan

Grygar Kryštof

Kožnárek Josef

MgA. Mašura Adam

BcA. Mlatečková Jana

Papšíková Kateřina

BcA. Rec Jan

Rousová Ludmila

Šoula Vojtěch

 

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE K VOLBÁM DO AKADEMICKÉHO SENÁTU JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ

Dne 1. 11. ve 13:30 hod. otevřeli členové volební komise schránky a diskusní fórum v IS JAMU s návrhy na kandidáty z řad členů akademické obce pro volby do AS JAMU. Ve dnech 1. – 5. 11. 2022 volební komise získala stanovisko od navržených k jejich případné kandidatuře.

STUDENTI

(jména uvedena v abecedním pořadí dle příjmení)

Divadelní fakulta:

Haničincová Hana

MgA. Hejnarová Kateřina

Mgr. Kacetlová Vendula

MgA. Bc. Kobzev Petr

BcA. Rec Jan

BcA. Szturcová Adéla

MgA. Vašků Petr

Hudební fakulta:

MgA. Beinhauer Miroslav

MgA. Galdová Vendula, Dis.

MgA. Kraus Tomáš

BcA. Madeja Marek

MgA. Peclová Daniela

MgA. Savková Noemi

MgA. Švihálková Kristýna

MgA. Urban Filip

Žufánek Lukáš

 

 

PEDAGOGOVÉ

(jména uvedena v abecedním pořadí dle příjmení)

Divadelní fakulta:

MgA. Abou Lucie

Mgr. MgA. Borák Pavel

prof. PhDr. Broulíková Veronika

Mgr. art. Gombár Jozef

doc. Mgr. Halberstadt Hana

Mgr. Jochmanová Andrea, Ph.D.

MgA. Kohout Aleš

prof. MgA. Krobot Ivo

doc. Mgr. Nadaud Pierre

doc. Mgr. Preková Jana

Mgr. Pytlíková Dvořáková Dita, Ph.D.

doc. Rychlík Břetislav

Mgr. Svozílek Petr

MgA. Sýkora Matěj

Mgr. et Mgr. Trna Jan

MgA. Bc. Valnohová Markéta Sára

MgA. BcA. Vodičková Petra, Ph.D.

 Hudební fakulta:

doc. Mgr. Fajnor Richard

MgA. BcA.et BcA. Hroch Martin, Ph.D.,MBA

prof. MgA. Jiraský Jan, Ph.D.

doc. MgA. Klecker Jakub

MgA. Mikolášiková Barbora

Ing. MgA. Mojdl Edgar, Ph.D.

doc. Mgr. et MgA. Ocetek Jan, Ph.D.

doc. Ing. MgA. Pešl Šilerová Lucie, Ph.D.

doc. Mgr. Skoták Emil

doc. MgA. Spilka Vít

MgA. Studený Tomáš, Ph.D.

MgA. Švestka Štěpán

 

 

 

Volby do akademických senátů se budou konat 14. – 15. 11. 2022 v IS JAMU viz https://is.jamu.cz/auth/volby/