Nastupující prváci pozor! Nově funguje distanční zápis!

 

JAK NA DISTANČNÍ ZÁPIS KE STUDIU? 

 

Nejpozději od 1. července 2021 najdete ve své e-přihlášce nové tlačítko “Zapsat se do studia”.
 
Postup distančního zápisu je popsán zde, není to nic složitého. Po distanční zápisu bude nutné povinné ztotožnění, to může proběhnout během Kurzu studijní připravenosti v září.

Co je Kurz studijní připravenosti? Je to povinný předmět konaný před zahájením akademického roku, jako součást studijních plánů prvních ročníků a je kreditově ohodnocen. Leto bude probíhat od 29. 9. – 1.10., poslední den kurzu proběhne vaše imatrikulace.
 
Po provedení distančního zápisu je také možné si vygenerovat elektronické potvrzení o studiu. Postup najdete na výše uvedeném odkazu.
 
Těšíme se na vás!