V pátek 27. 1. proběhne státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Mgr.art. Jany Ondrušové!

 

 

V pátek 27. ledna 2023 (od 11:00, DF JAMU – byt Orlí 9)

se koná státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Scenárista Ladislav Grosman

Mgr.art. Jany Ondrušové

 

Předseda a člen komisí: doc. MgA. Marek Horoščák, Ph.D.

Členové komise pro obhajobu disertační práce:

PhDr. Pavel Aujezdský

prof. Mgr. Dušan Dušek – oponent; VŠMU Filmová a televízna fakulta, Bratislava

prof. Mgr. Jan Gogola – oponent

MgA. Irena Kocí, Ph.D. – UTB Fakulta multimediálních komunikací, Zlín

Členové komise pro státní doktorskou zkoušku:

PhDr. Pavel Aujezdský

prof. Mgr. Dušan Dušek – oponent; VŠMU Filmová a televízna fakulta, Bratislava

prof. Mgr. Jan Gogola – oponent

MgA. Irena Kocí, Ph.D. – UTB Fakulta multimediálních komunikací, Zlín

prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. – školitelka

Náhradní členky komisí:

Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

MgA. Tereza Reková, Ph.D.