Praktická výuka absolvujících ročníků a testování studentů! Přečtěte si pozorně důležité informace!

 

 

Aktualizace č. 11. k výuce akademického roku 2020/2021 na DF JAMU

 

Milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové,

 

konečně zase o kousek radostněji se Vám ozývám s aktualitami, jichž stěžejní obsah jste již jistě zaregistrovali: Nouzový stav je za námi! Prosím věnujte pozornost každému bodu následujícího textu, protože fakultě z nových vládních nařízení plynou i nové povinnosti a splnit je není vždy zcela jednoduché a přirozené (jak jsme si žel již časem uvykli):

 • od 26/4/2021 se navrací k praktické výuce absolvující ročníky (bakalářské i magisterské). O ateliérových podrobnostech jistě budou informovat jejich jednotliví vedoucí.
 • Od zaměstnanců a pedagogů vstupujících do školních budov je stále vyžadováno pravidelné týdenní testování, které si buď zajišťují sami na veřejném testovacím místě dle vlastní volby, nebo využívají možnost rezervace pondělního testování u organizace „Podané ruce“ v Divadle na Orlí. Testování probíhá pravidelně každé pondělí od 8:00 do 17:00, pro pedagogy a zaměstnance doporučuji setrvat v odpoledních termínech. Odkaz na rezervace se nemění. Také dále platí, že výsledky testů z DNO zaměstnanci do IS nezapisují, z ostatních testovacích míst však ano, viz bod 5.
 • Studentům s právem vstupu do budovy nově zajišťuje škola pravidelné týdenní testování taktéž v Divadle na Orlí. Týká se to nejen studentů absolventských ročníků, ale i těch studentů, kteří chtějí vstoupit do budov JAMU na individuální konzultace. Způsoby jsou tři:
  • Na pondělní testování (8:00-17:00 v DNO) se lze rezervovat vždy od středy (tento týden patrně až pátku) v rezervačním formuláři (viz vývěska v ISu). Doporučuji studentům využít dopoledních termínů, odpolední zůstávají pro zaměstnance
  • Dále se studenti mohou otestovat na veřejném testovacím místě (například Podané ruce na BVV), avšak toto „externí“ testování nesmí proběhnout více než 48 hodin před vstupem do budov JAMU.
  • Ve skutečně výjimečných případech časové nouze či shody náhod, lze provést samotestování pouze v budovách JAMU, a to na vyznačených místech u Toto samotestování musí garantovat pověřená osoba, kterou přivolá před samotestem obsluha vrátnice.

Všechna testování musí studenti ručně zanést ihned po obdržení informační SMS o výsledku (či pokreslení samotestu) do IS (viz bod 5.)!!! Jedině tak se testování rychle dostane do systému a pohyb po budově se zlegalizuje. Všechny záznamy do IS studenty opravňují k týdennímu pohybu po budovách JAMU. Počítáme to od data zápisu a náhled na informaci (kontrolu), že jsou studenti řádně otestování budou mít všichni učitelé konkrétních předmětů.

 • Stále platí, že slovenští (i další zahraniční) studenti a studentky si musí na pobočce libovolné české zdravotní pojišťovny vyřídit potvrzení (náhradní rodné číslo), že jsou studenty a účastníky zdravotního pojištění v ČR, aby mohli být také testováni bezplatně. Prosím všechny zahraniční studenty, testujte se u nás v DNO, na jiných odběrných místech se občas vyskytují s uznáním onoho potvrzení problémy.
 • Výsledky testů zaměstnanci i studenti zaznamenávají do IS, a to po kliknutí na ikonu či titulek „koronavirus“ po přihlášení do IS. Od pátku 23/04/2021 zde bude nahrána nová verze formuláře.
 • V případě pozitivního výsledku testování na půdě JAMU, obdrží testovaný naše potvrzení o pozitivním testu a s tím kontaktuje (pravděpodobně telefonicky) svého praktického lékaře, který jej bude dále
 • Požadavky na testování se netýkají osob, které nemají devadesát dnů od diagnostikovaného onemocnění Covid-19, popřípadě jsou čtrnáct dnů po druhé dávce vakcinace proti onemocnění. Obojí se vztahuje na zaměstnance i studenty a tato skutečnost musí být také uvedena v IS.
 • I pro nastěhování na ubytovací kolej Astorka je zapotřebí také platného negativního otestování a zanesení do IS!
 • Všechna aktuální opatření JAMU jsou v originálním právním znění na známých stránkách https://koronavirus.jamu.cz
 • Věřím, že celá akademická obec DF JAMU si uvědomuje křehkost počínajícího návratu k standardní výuce. Prosím nicméně ještě jednou o pečlivé dodržování všech hygienických pravidel a užívání respirátorů i dalších předepsaných pomůcek.

 

Díky předem, naše společná snaha se zdá být již téměř smysluplná, ale cesta je ještě daleká…

 

V Brně 21/4/2021                                                           Petr Francán, děkan DF JAMU

 

Celá aktualizace je ke stažení v pdf formátu v ISu

 

 

Důležité informace pro studenty přijíždějící ze zahraničí

 

Pro studenty příjíždějící ze zahraniční platí, že student, který pobýval v posledních 14 dnech více než 12 hodin na území státu, který není na seznamu států s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19, je povinen podrobit se ochranným opatřením stanoveným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pro usnadnění orientace využijte níže uvedené návody.

Aktuální seznam zemí dle míry rizika nákazy naleznete na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/