Přijď se podívat na zasedání našeho Akademického senátu!

 

OZNÁMENÍ O ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DF JAMU

 

Zasednání AS DF JAMU se uskuteční ve čtvrtek 13. května 2021 v 10:00 hod. přes MS Teams, připojit se můžete na počítači nebo přes mobilní aplikaci. Odkaz na online schůzku najdete v ISu

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání Vyhlášky DF o rozsahu kvalifikačních prací, formální úpravě a způsobu odevzdávání závěrečných prací
  3. Různé

 

Srdečně zveme všechny členy akademické obce.