Přijďte na další zasedání Akademického senátu DF!

 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DF JAMU SE KONÁ

ve čtvrtek 25. května 2023, 10:15 hod. v učebně 106

 

PROGRAM:

 

1.    Zahájení

2.    Schvalování Aktualizace Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací, tvůrčí a vědecko-výzkumné činnosti Divadelní fakulty JAMU na rok 2023 

3.    Schvalování Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2024/2025

4.    Projednání Akreditačního spisu doktorského studijního programu Dramatická umění

5.    Různé

 

 

 

MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

předsedkyně AS DF JAMU

 

Oznámení o zasedáních AS DF JAMU a zápisy ze zasedáních najdete na vývěsce v IS