Přijďte na zasedání Akademického senátu DF!

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DF JAMU SE KONÁ

V pondělí 12. září 2022, 14:00 hod. v učebně 106

 

PROGRAM

1.    Zahájení

2.    Vyhlášení voleb do AS DF

3.    Projednání zřízení nových kabinetů a ateliéru an DF

4.    Návrh na členy Etické komise za DF

5.    Různé

 

 

 

MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

předsedkyně AS DF JAMU

 

Všechna oznámení a zápisy najdete na vývěsce v IS