Provozní informace pro období 1. 7. – 30. 9. 2021!

 

 

PROVOZ DF JAMU V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN A ZÁŘÍ 2021

 

 • 1. 7. – 31. 8. 2021 – 8.00 – 15.30 (o víkendech je fakulta uzařená)
 • 1. 9. – 3. 10 2021 – 8.00 – 18.00 
 • od 4. 10. 2021 – běžný provoz (6.00 – 22:00)

Po dobu letních prázdnin jsou úřední hodiny děkanátu pondělí až pátek 9.30 – 11.00. 

 

 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PROTIEPIDEMICKÉ OCHRANY ZAMĚSTNANCŮ A STUDENTŮ JAMU

PRO OBDOBÍ 1.7. – 30.9. 2021

 

V zájmu zajištění co nejoptimálnějších podmínek pro zahájení výuky v následujícím akademickém roce 2021/22 je určen tento režim pro vstup do všech budov JAMU, případně dalších prostor, ve kterých bude probíhat vzdělávací či umělecká činnost studentů v období od 1.7 do 30. 9. 2021. Budete-li průběžně vkládat především záznamy o očkování, budeme mít na podzim jasný doložitelný údaj o procentu proočkovanosti na škole a tím i silnou argumentaci proti případným restrikcím.

 

Zaměstnanci JAMU

Vstup do výše definovaných prostor je možný pouze na základě předložení negativního výsledku RT-PCR nebo POC antigenního testu učiněného u poskytovatele zdravotních služeb, oboje ne starší než 7 dnů, s výjimkou těch zaměstnanců, kteří

 1. „prodělali onemocnění COVID-19“, tj. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. „byli očkováni“ proti onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Upozorňujeme, že od 1.7. již nebude testování zabezpečeno školou pomocí pravidelného pondělního testování.

Výsledek testu, stejně jako doložení jedné z výše uvedených výjimek je nutno zaevidovat do příslušné aplikace v IS – KORONAVIRUS, neboť jen tak Vám bude umožněn vstup do budov školy.

 

Studenti JAMU (včetně 1. ročníků 2021/22).

Vstup do výše definovaných prostor a tím i osobní přítomnost na vzdělávání či umělecké tvorbě JAMU je v uvedeném období možná pouze tehdy, pokud student nemá příznaky onemocnění COVID-19, a současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. předloží negativní výsledek RT-PCR nebo POC antigenního testu u poskytovatele zdravotních služeb, oboje ne starší než 7 dnů,
 1. „prodělal onemocnění COVID-19“, tj. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynul doba izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. „byl očkován“ proti onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že
  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Upozorňujeme, že od 1.7. již nebude testování zabezpečeno školou pomocí pravidelného pondělního testování. Výjimku bude tvořit umělecká tvorba budoucích absolvujících ročníků, která bude probíhat ve výše uvedeném období ve Studiu MARTA a v Divadle na Orlí – zde budou školou zajišťovány PCR testy.

Výsledek testu, stejně jako doložení jedné z výše uvedených výjimek je nutno zaevidovat do příslušné aplikace v IS – KORONAVIRUS, neboť jen tak Vám bude umožněn vstup do budov školy.

 

V Brně 30. června 2021                                                                                               JUDr. Lenka Valová v.r.

                                                                                                                                            kvestorka JAMU

 

 

Nastavte si sledování vývěsky v IS, při vložení nového oznámení obdržíte e-mail s upozorněním 🙂