Setkání s uchazeči o studium

Setkání s uchazeči o studium o studium se uskuteční v sobotu dne

3. listopadu 2018 v budově Divadelní fakulty JAMU v Brně, Mozartova 1

Uchazeči se mohou blíže seznámit s požadavky přijímacích zkoušek a s nároky na talentové předpoklady pro přijetí ke studiu.

Zahájení: 10:00 (1. cyklus), 11:00 (2. cyklus)

Předpokládané ukončení: 12:00 hodin.

Více: www.facebook.com/events/268678580448828/

Pozn.: Setkání s uchazeči o studium je určeno pouze pro uchazeče o studium, není koncipován jako možnost prohlédnout si fakultu, včetně jejího zázemí (pro jiné osoby, než uchazeče o studiu).