Povinné testování zaměstnanců JAMU!

 

AKTUALIZACE OPATŘENÍ – POVINNÉ TESTOVÁNÍ NA DF JAMU

 

Od pondělí 17. 1. 2022 máme i na DF JAMU povinnost testovat zaměstnance na pracovišti. Tuto povinnost nám ukládá mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví. 
Zaměstnancem se přitom pro účely tohoto opatření vykládá také osoba či dobrovolník, který se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti. Pro tyto účely se tedy jedná taktéž o pracovníky na DPP, DPČ, výpomoc či členy komisí při přijímacích zkouškách apod. Nepovažuje se za něj však student JAMU.

Tohoto testování se mají všichni zaměstnanci (i očkovaní či po nemoci covid-19) povinně účastnit dvakrát týdně s rozestupem mezi testováním minimálně 2 dny. Hlavními testovacími dny jsou pondělí a čtvrtek. Pokud se však na pracovišti poprvé objevíte až v úterý – musíte se otestovat v úterý a poté v pátek a podobně. Testování bude probíhat formou samotestu (nosní i orální možnost samoodběru) na Divadelní fakultě a ve Studiu Marta, a to primárně v časech od 6:00 – 17:00 hod.

Výjimku z testování na pracovišti máte v případě, že jste podstoupili:
1. v posledních 72 hodinách RT-PCR s negativním výsledkem,
2. v posledních 24 hodinách RAT, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem,
3. preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož jste zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž jste členem orgánu.

Tyto výjimky musí být prokázány příslušným potvrzením a nahlášeny na vrátnici – viz „ORGANIZACE TESTOVÁNÍ NA DF JAMU“ níže.
Testování se taktéž nemusíte účastnit v případě, že daný den máte dovolenou, jste na home office, či když se zkrátka na žádném z pracovišť JAMU neobjevíte (nemáte vyučování). Prosím, zvažte, zda je vaše přítomnost na pracovišti nezbytně nutná. Testujete se pouze na jednom pracovišti JAMU. Pokud se otestujete např. na ASTORCE, na vrátnici poté tuto informaci sdělíte – viz „ORGANIZACE TESTOVÁNÍ NA DF JAMU“ níže. 

POZOR: Test NEZAPISUJETE do IS (informačního systému)

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ NA DF JAMU:

Vstup do budovy DF JAMU bude od 17. 1. 2022 6:00 hod ráno omezen vstupem „přes vrátnici“. Zde Vám bude předán balíček s instrukcemi, samotestem a návodem k samotestu. Prosím dodržujte pokyny vrátné/ho a řiďte se Vámi předloženými instrukcemi z balíčku. Instrukce budou obsahovat taktéž další postup v případě negativního i pozitivního výsledku.

Všem děkujeme za spolupráci a za vzájemnou ohleduplnost, taktéž směrem k děkanátním pracovníkům, kteří budou testování na DF JAMU zajišťovat. Věřme, že společně situaci zvládneme.