Absolventský festival

Absolventský týden je na obou školních scénách vyvrcholením studia většiny studijních programů a oborů. Je završením praktické výuky naší fakulty, kdy se mohou nastávající absolventi prezentovat jak odborné veřejnosti tak širokému publiku  a to v zásadě v profesionálních podmínkách.
Je také celofakultním svátkem a závěrem divadelní sezóny, kde jsou slavnostně šerpování končící studenti  a to bezprostředně po představení, které ztělesňuje jeho absolventský výkon.
Zpravidla se také jedná o přehlídku všech inscenací vzniklých v dané sezóně a jsou svědectvím o dramaturgii školních scén a o umělecké úrovni naší fakulty.