Festival Sítko

Sítko, festival každoročně vznikající v rámci Ateliéru divadla a výchovy na Divadelní fakultě JAMU, se konal v roce 2019 již po sedmnácté na přelomu května a června.

Cílem festivalu je umožnit setkání všem zájemcům o divadelní vzdělávání, současným a budoucím studentům ateliéru a jeho absolventům, pedagogům, studentům ostatních oborů a odborníkům z oblasti dramatické výchovy.

Důležitou součástí festivalu je představení absolventských projektů a inscenací student bakalářského a magisterského programu, také prezentace výstupů, které byly vytvořeny studenty ateliéru během akademického roku.

Sítko rovněž představuje prostor pro vystoupení amatérských souborů, fungujících pod vedením ateliérových absolventů. Sítko znamená několik dní setkávání se, mnoho intenzivních diskuzí, konfrontace, inspirace a přísun aktuálních informací pro všechny, kteří mají k dramatické výchově blízko.

Web festivalu