Mezinárodní divadelní konference

Divadelní fakulta JAMU v minulosti organizovala dvě bienální setkání – Mezinárodní konferenci doktorských studiíDivadelní sympozium Brno. Tento rok se tyto dvě události propojily a poskytly tak prostor jak pro doktorandy, tak pro etablované umělce a výzkumníky.

Konference poskytuje místo, kde mohou být kontrastovány různé koncepce výzkumu v oboru divadelní praxe a teorie. Setkání se v minulosti zúčastnilo již více než sto umělců, výzkumníků a doktorských studentů z Evropy, Afriky, Severní i Jižní Ameriky a Asie, kteří v Brně před mezinárodním publikem prezentovali svůj výzkum a diskutovali o společných metodologických problémech.

Více informací k aktuálnímu i minulým ročníkům lze najít na webu konference:
https://www.theatreconferencejamu.cz/

The Theatre Faculty JAMU has organised two biennial events for the past several years – The Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and the Theatre Symposium Brno.  This year we officially put together the PhD students and practising professionals.

The conference provides a platform on which different concepts of research in the field of theatre practice and theory can be contrasted. The event has been attended by over one hundred professional artists, researchers and doctoral students from Europe, Africa, North as well as South America and Asia who have come to Brno to introduce their research in progress to an international audience and discuss common methodological issues.

More information about the current and past editions here: www.theatreconferencejamu.cz