Úsporná opatření na Divadelní fakultě!

 

PŘIJETÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA DF JAMU V SOUVISLOSTI S ENERGETICKOU KRIZÍ

 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

jak již ve svém oznámení ze dne 7. 9. 2022 informovala paní kvestorka, bohužel i Janáčkovy akademie múzických umění se nemalou měrou dotýká celosvětově probíhající energetická krize. Tak jako každý z nás ve své vlastní domácnosti přistupuje k různým úsporným opatřením, je k nim nucena přistoupit i naše akademie jako celek, Divadelní fakulta, Studio Marta a také především každý z nás individuálně – akademický pracovník a pedagog, zaměstnanec a v neposlední řadě student.

Energetická krize se nás dotýká především v oblasti tepla a elektrické energie. Je tedy mou nemilou povinností Vám oznámit, že s účinností od 1. 10. 2022 jsme nuceni přistoupit jako Divadelní fakulta JAMU k následujícím opatřením:

Omezení otevírací doby fakulty – nově bude provoz DF JAMU omezen na pondělí až sobotu od 7:30 hod do 21:30 hod, v neděli bude budova zcela uzavřena. Prosím, počítejte s tímto omezením i při provádění rezervací místností či s plánováním vašich aktivit.

Omezení teploty vytápění fakulty – nově bude teplota v budově DF JAMU omezena z 21°C na 20°C, mimo provoz fakulty bude teplota nastavena na 15°C. Prosím, počítejte s tímto omezením a noste si s sebou teplejší oblečení. Nenastavujte na radiátorech vyšší teplotu. Správa budovy bude dělat pravidelné kontroly nastavení radiátorů. Pamatujte, že jeden stupeň snížení teploty dle expertů znamená až 10 % ekonomické úspory. Roztažené samety na především hereckých místnostech brání vytápění místností – pokud je nepotřebujete, prosím, stáhněte je tak, aby se místnost mohla vytápět. Zároveň Vás prosím o efektivní větrání místností – nenechávejte okna otevřená déle, než je nutné. Vždy po sobě zkontrolujte, že jste okna pořádně dovřeli.

Opatření k úspoře elektrické energie – při užívání svých zařízení prosím využívejte režim spánku jen ke kratším intervalům, kdy na zařízení nepracujete. Přes noc je zcela vypínejte. Nenechávejte zapojené nabíječky, pokud zařízení nenabíjíte. Přemýšlejte nad využívání úspornějších technologií – především svítidel – máme i LED svítidla, která jsou mnohonásobně úspornější. Omezte počet světelných zkoušek svých projektů. Zapínejte světlo pouze pokud je to nutné, po odchodu z místnosti či z chodby vždy zhasínejte.

Vše záleží na naší individuální snaze a odpovědnosti. Jsme v tom všichni spolu a našim cílem je, aby Divadelní fakulta byla schopna bez problémů fungovat i do budoucna. Pokud bychom k úspornějšímu chování nepřistoupili, přímo bychom tím ohrožovali veškeré aktivity, které na naší fakultě probíhají. Nejen ty mimoškolní, ale i školní – tedy i výuku.

Všem moc děkuji za odpovědný přístup, pochopení a spolupráci.

 

S přáním pevného zdraví

Ing. Mgr. Alena Valentová
Tajemnice DF JAMU