V pátek 24. 3. proběhne státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Poetika mimu Etienna Decrouxa doc. Mgr. Pierra Nadaud

 

V pátek 24. dubna 2023 (od 13:00, DF JAMU – místnost č. 106)

se koná státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce Poetika mimu Etienna Decrouxa 

doc. Mgr. Pierra Nadaud

 

Předseda a člen komise pro obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku:
doc. Mgr. Igor Dostálek

členové komise pro obhajobu disertační práce:
doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D. – HAMU Katedra nonverbálního divadla, Praha (oponent)
prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. – HAMU Katedra nonverbálního divadla, Praha
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. – DAMU Katedra autorské tvorby a pedagogiky, Praha; MU Katedra divadelních studií, Brno
PhDr. Ladislava Petišková – Divadelní ústav, Praha (oponentka)

členové komise pro státní doktorskou zkoušku:
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. – školitel
doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D. – HAMU Katedra nonverbálního divadla, Praha
prof. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. – HAMU Katedra nonverbálního divadla, Praha
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. – DAMU Katedra autorské tvorby a pedagogiky, Praha; MU Katedra divadelních studií, Brno
PhDr. Ladislava Petišková – Divadelní ústav, Praha

náhradní členové komisí:
doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

 

 

Pozn.: Obhajoba a státní doktorská zkouška se původně měla konat v Ateliéru doktorských studií (Orlí 9), z provozních důvodů se obhajoba nakonec uskuteční na DF v místnosti č. 106. Čas začátku se nemění. Děkujeme za pochopení.