Celoživotní vzdělávání

#buďjamák

OTEVÍRÁME JAMU VEŘEJNOSTI!

Ve spolupráci s Katedrou divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádáme program #buďjamák. Je určený středoškolákům, mladým lidem ve věku 15 – 20 let a obsahuje 6 setkání v průběhu jednoho školního roku. Setkání probíhají na půdě DF JAMU nebo na jiných výjimečných místech (divadelní zkušebny a podobně). V půldenním programu společně trávíme čas intenzivním ohledáváním konkrétních témat.

CO MĚ ČEKÁ?

Teoretická část programu obsahuje přednášku o podobách a souvislostech divadelního umění, praktická část pak ve stejném dni poskytuje tvůrčí dílny s kreativní náplní, vedené profesionálními divadelníky nebo studenty vyšších ročníků fakulty. Teorii i praxi umělecké tvorby tak účastníci zažívají v bezprostředním dialogu. Tento volnočasový program je zároveň „laboratoří“, ve které zkoumáme způsoby, jak lze o divadle přemýšlet i vést dialog a jak lze divadlo poznávat vlastní kreativní akcí. Podporujeme tak rozvoj kritického myšlení, formulování vlastních myšlenek, ale i rozlet fantazie a možnost najít si cestu k tvůrčím oborům.

JEŠTĚ NĚCO?

Rozhodně. Kromě hlavního programu jsou účastníkům nabízeny možnosti navštívit vybrané aktivity obou fakult – informujeme o možnostech navštívit přednášky, kurzy, workshopy, festivaly a konference, na které má přístup i veřejnost. Ve spolupráci s brněnskými divadly funguje i divácký program.

TO CHCI!

#buďjamák vždy probíhá v období od září do června, přihlášky na další ročník (září 2020 – červen 2021) už jsme spustili, tak to nepropásněte! Přihlašovat se můžete do konce června!  Sledujte nás na facebooku pro aktuální informace!

Kontakt

Sandra Donáczi
Tajemník pro kvalitu
tel:
e-mail: 5647@post.jamu.cz
UČO: 5647
Tajemník pro kvalitu
Pracoviště Funkce
Projektová kancelář Tajemník pro kvalitu

Letní školy

Letní škola muzikálu a Letní škola herectví se v roce 2020 bohužel neuskuteční. Informace k letním školám 2021 budou k dispozici na začátku roku 2021.

Kontakt

Alžběta Pavelková , DiS.
Referent studijních programů
tel:
e-mail: 20460@post.jamu.cz
UČO: 20460
Referent studijních programů
Pracoviště Funkce
Děkanát Referent studijních programů

Galerie- Letní školy herectví 2019