Univerzita třetího věku

KAPACITA JE JIŽ NAPLNĚNA.

Divadelní fakulta představuje nový cyklus přednášek Jak vzniká divadlo X – Kapitoly z dějin světového a českého divadla. Absolvování předchozích cyklů Jak vzniká divadlo I až IX však není podmínkou pro přihlášení se do nového. Nový cyklus bude obsahovat 11 přednášek. Na tento kurz bude v říjnu 2020 navazovat další cyklus přednášek, na který se bude přihlašovat samostatně, a bude probíhat do června 2021 (možnost přihlášení bude zveřejněna). Harmonogram přednášek pro období únor až duben 2020 naleznete v záložce Nabídka kurzů

Kompletní informace naleznete zde.


Vážené dámy, vážení pánové, vážení divadelní přátelé,

opět si Vás dovolujeme v rámci Univerzity třetího věku (dále „U3V“) oslovit s nabídkou kurzu cyklu přednášek, který tematicky navazuje na předchozí kurzy akterý Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále „DF JAMU“) připravuje pro posluchače z řad seniorů v rámci celoživotního vzdělávání. 

Jak vniká divadlo X

Pro letní semestr roku 2020 vypisujeme téma:

Kapitoly z dějin světového a českého divadla

Tento cyklus jedenácti přednášek poběží poprvé. Otevíráme ho také proto, že jsme chtěli vyjít vstříc vašim četným přáním, která nás vybízela, abychom se dějinami divadla podrobněji zabývali. Váš zájem nás všechny samozřejmě velmi těší. Jsem přesvědčen, že půjde o zajímavý, přínosný i atraktivní soubor přednášek. Pro podzimní období roku 2020 už bude opět připravován zcela nový program.

Mj. cílem tohoto bloku přednášek U3V bude organicky navázat na minulé cykly a poskytnout nebo prohloubit Vám, jeho posluchačům, cestu k poznávání divadelního umění. V takto koncipovaných přednáškách se tedy tentokrát budeme chronologicky zabývat především dějinami divadla v různých obdobích jeho vývoje. To vše samozřejmě v kontextu s historickými zdroji i klíčovými inspiracemi.

Dovolím si připomenout, že východiskem programu U3V je akreditovaný studijní program Dramatická umění na DF JAMU, který je realizován na úrovni všech tří studijních stupňů – tedy bakalářského, magisterského a doktorského. Přednášejícími budou opět ve velké většině zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Přizvali jsme rovněž dva významné hosty, špičkové odborníky ve svých oborech. Jsem přesvědčen, že právě tvůrčí osobnost přednášejícího, která má na vysoké umělecké škole mimořádnou váhu, umožňuje posluchačům lépe poznat a pochopit význam i složitost divadelního umění včetně jeho přesahu do celé řady dalších souvisejících oborů (historie, filozofie, estetika, sociologie, psychologie) i blízkých a spřízněných tvůrčích disciplín (výtvarné umění, hudba, média atd.). Na přednáškách z dějin divadla budou tyto výše zmíněné souvislosti zcela jistě platit.

Myšlenkovou návaznost na předchozí přednáškové cykly zdůrazňujeme i číslováním jednotlivých kurzů tohoto programu Jak vzniká divadlo. Jak víte, tentokrát jsme již došli k římskému číslu X.

Z našeho společného setkávání dobře víme, že jste celoživotními milovníky i fundovanými znalci kultury a divadelního umění. V rámci pravidelných přednášek či seminářů opět získáte vedle nových poznatků také příležitost konfrontovat svoje vlastní poznatky s osobitými názory a zkušenostmi divadelních odborníků.

Naše nabídka přichází opět v předvánočním čase. Třeba se pro Vás bude moci stát vhodným vánočním dárkem pod stromeček od Vašich blízkých.

Pevně věřím, že Vás nový nabízený cyklus přednášek zaujme a že na naší fakultě prožijete ve společnosti našich pedagogů i hostů zajímavé, poučné i neopakovatelné chvíle.

Těším se na setkání s Vámi. Přeji Vám šťastné adventní dny a krásné Vánoce.

 

S přátelským pozdravem za celou Divadelní fakultu JAMU 

 

prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.

garant U3V Divadelní fakulty JAMU v Brně