Univerzita třetího věku

Divadelní fakulta představuje nový cyklus přednášek Jak vzniká divadlo XI. Absolvování předchozích cyklů Jak vzniká divadlo I až X není podmínkou pro přihlášení. Nový cyklus bude probíhat v zimním i letním semestru Akademického roku 2023/24. Harmonogram přednášek pro období listopad 2023 – únor 2024 naleznete v záložce NABÍDKA KURZŮ U3V

Kompletní informace naleznete zde


Vážené dámy, vážení pánové, vážení divadelní přátelé,

opět si Vás dovolujeme v rámci Univerzity třetího věku (dále „U3V“) oslovit s nabídkou cyklu přednášek, který tematicky navazuje na předchozí kurzy a který Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně připravuje pro posluchače z řad seniorů v rámci celoživotního vzdělávání.

Jak vzniká divadlo XI

Pro akademický rok 2023/24 vypisujeme téma:

Rozmanitost inspirací a tvůrčích postupů při vzniku inscenace v divadle, rozhlasu a televizi

Jedná se o cyklus 22 přednášek rozdělených na dva semestry – zimní a letní.

Cílem tohoto bloku přednášek U3V bude organicky navázat na minulé cykly a poskytnout nebo prohloubit Vám, jeho posluchačům, cestu k poznávání divadelního, rozhlasového a televizního umění.

Dovolím si připomenout, že přednášejícími budou opět ve velké většině zkušení pedagogové Divadelní fakulty JAMU, teoreticky fundovaní, vykazující také vlastní bohatou uměleckou praxi. Jsme přesvědčeni, že právě tvůrčí osobnost přednášejícího, která má na vysoké umělecké škole mimořádnou váhu, umožňuje posluchačům lépe poznat a pochopit význam i složitost divadelního umění včetně jeho přesahu do celé řady dalších souvisejících oborů (historie, filozofie, estetika, sociologie, psychologie) i blízkých a spřízněných tvůrčích disciplín (výtvarné umění, hudba, média, atd.).

Koncepční a myšlenkovou návaznost na předchozí přednáškové cykly zdůrazňujeme i číslováním jednotlivých kurzů tohoto programu Jak vzniká divadlo. Jak víte, tentokrát jsme již došli k číslu XI.

Z našeho společného setkávání dobře víme, že jste celoživotními milovníky i fundovanými znalci kultury a divadelního umění. V rámci pravidelných přednášek či seminářů opět získáte vedle nových poznatků také příležitost konfrontovat svoje vlastní poznatky s osobitými názory a zkušenostmi divadelních odborníků.

Pevně věříme, že Vás nový nabízený cyklus přednášek zaujme a že na naší fakultě prožijete ve společnosti našich pedagogů zajímavé, poučné i osobité chvíle.

Těšíme se na setkání s Vámi. S přátelským pozdravem za celou Divadelní fakultu JAMU

 

prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D.

garant U3V Divadelní fakulty JAMU v Brně