Volba rektora JAMU proběhne 9. 12. 2021 v 10:00!

 

 

OZNÁMENÍ K VOLBĚ REKTORA JAMU

 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JAMU K VOLBĚ REKTORA PROBĚHNE

9. 12. 2021 od 10 hod. v Aule Hudební fakulty JAMU, Komenského nám. 6.

Volba se uskuteční v Aule Hudební fakulty JAMU, avšak vzhledem k současné situaci bude pro akademickou obec a pro veřejnost zprostředkována pouze on-line formou na YouTube kanále JAMU, kde bude možné klást dotazy na kandidáty v chatu.
Přenos bude také vysílán v budovách obou fakult, na Divadelní fakultě v místnosti č. 104 a na Hudební fakultě v místnosti č. 205, a to od 10 hodin. 

https://www.youtube.com/c/JAMUvBrne

 

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Představení programů kandidátů na funkci rektora (ve vylosovaném pořadí).
3. Diskuse
4. Volba rektora
5. Různé

 

Koncepce a životopisy kandidátů najdete zde

 

 

Veškeré informace vždy najdete na vývěsce v IS JAMU