Pixabay

Začíná registrace k očkování pro akademické pracovníky!

 

 

Akademičtí pracovníci VŠ se mohou od pondělí 3. května registrovat k očkování proti covidu-19.

 

Od pondělí 3. května do 15. června mají akademičtí pracovníci vysokých škol možnost zaregistrovat se v Centrálním rezervačním systému k očkování proti koronaviru. K registraci je potřeba unikátní kód, kteří pedagogové získají od své univezity. U samotného očkování je třeba předložit potvrzení o zaměstnání. Podrobné informace týkající se postupu registrace, unikátní kód atd. obdrží naši pedagogové e-mailem v nejbližších dnech.

Důležité informace jsou k dispozici na webové stránce MŠMT případně na https://koronavirus.mzcr.cz/ .

Informační leták Ministerstva zdravotnictví ČR – očkování akademických pracovníků

 

Aktuálně

 

Možnost zaregistrovat se v Centrálním rezervačním systému k vakcinaci proti koronaviru mají od 3. května do 15. června 2021 všichni zaměstnanci vysokých škol v Česku, kteří jsou interními pedagogy. Potřebují k tomu unikátní kód konkrétní univerzity, který jim předá jejich kmenová fakulta, a písemné potvrzení, že jsou jejími akademickými pracovníky.

Unikátní kód naši pedagogové již obdrželi e-mailem, potvrzení o zaměstnání na vyžádání předá Mgr. Viková.

Prioritní registrace je v této fázi dle přípisu ministra školství Roberta Plagy podmiňována pojmem akademický pracovník, tedy profesor, docent, výzkumný pracovník, odborný asistent, lektor, asistent. V tuto chvíli se představitelé VŠ snaží zjistit přesný záměr ministerstva, informace o možném rozšíření pojmu akademický pracovník mimo dikci zákona pro účely očkování ověřujeme a usilujeme o začlenění všech osob podílejících se na výuce, tedy i externistů, výzkumníků, doktorandů a dalších zaměstnanců.

 

Registrace i rezervace přes internet

 

Zájemci o očkování se nejprve registrují na internetové adrese crs.mzcr.cz přes dlaždici Očkování krok – 1: Registrace. Právě v tomto kroku, kromě řady jiných údajů, zadají do webového formuláře výše uvedený unikátní kód. Při registraci si mohou vybrat jakékoli očkovací centrum v ČR. Z prioritních skupin zakliknou Akademický pracovník VŠ. Patří-li však do některé z již otevřených věkových skupin (v současnosti od 55+) doporučujeme využít jako registrační důvod věk, ten má větší váhu.

Ke druhému kroku k očkování, kterým je rezervace, slouží stejný web jako k registraci, konkrétně dlaždice Očkování – krok 2: Rezervace termínu. Zájemci o vakcinaci proti covidu-19 k této fázi přistoupí po SMS výzvě z vybraného očkovacího místa.

Podrobnosti k registraci a rezervaci k očkování nabízí Ministerstvo zdravotnictví na webu koronavirus.mzcr.cz. Koordinátoři také odpoví na dotazy na toto téma zaslané na adresu covid-podpora@nakit.cz nebo na infolince 1221 denně od 8 do 19 hodin.