Přijďte na zasedání Akademického senátu DF!

 

ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DF JAMU SE KONÁ

Ve středu 4. května 2022, 18:30:00 hod. v učebně 106

 

PROGRAM

1.    Zahájení

2.    Schvalování Návrhu rozpočtu DF JAMU pro rok 2022 

3.    Různé

 

 

 

MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

předsedkyně AS DF JAMU

 

Všechna oznámení a zápisy najdete na vývěsce v IS