Aktualizace č. 3 k výuce v AR 2021/2022

 

 

Milé studentky a studenti, vážené kolegyně a kolegové,

bezesporu jste zaznamenali další bolestnou ztrátu, kterou naše fakulta utržila odchodem pedagoga šermu Libora Olšana. Nám všem milý „d’Artagnan“ podlehl nemoci covid-19 a nemohu smlčet, že nebyl očkován. Je více než zřejmé, že tato epidemická vlna je nám blíže než ony předešlé, a já Vás prosím, abyste nebrali na lehkou váhu žádné z opatření, jež mají sloužit k ochraně nás všech a mimo jiné tím o to déle udrží naši výuku v obvyklém režimu bez větších omezení.

Denní nárůsty nakažených nelze přehlížet a my nemůžeme pasivně očekávat, co přijde… Chci ujistit jak studenty, tak pedagogy, že vedení fakulty vypracovává varianty výuky pro celý aktuální akademický rok, abychom nebyli překvapeni, pokud by došlo, k přechodu do on-linu. Jsme po roce a půl covidových zkušeností bezesporu poučenější a mnohým zbytečným  „mezikrokům“ se tentokrát jistě vyhneme. To samé platí samozřejmě i o provozu našich divadel. O případných organizačních změnách se samozřejmě dozvíte včas formou další aktualizace, jež dorazí do Vašich emailových schránek.

Nyní k aktuálním opatřením:

1) V případě, že vejdete do kontaktu s nakaženou osobou, popřípadě sami onemocníte, platí stále návod postupu, zpracovaný paní tajemnicí.

2) Od listopadu je povinností pro oprávněný vstup do budov JAMU dodržovat nová pravidla nošení respirátorů a tzv. ONT (Očkování – Nemoc – Test) viz opatření na stránkách JAMU.

3) Znovu apeluji na studenty i zaměstnance, kteří již podstoupili očkování, nebo splňují jinou z výjimek, ale nemají je zapsány do IS, aby si je zapsali v modulu KORONAVIRUS v IS, žádné další testování pak po nich nebude vyžadováno.

4) Testování pro neočkované studenty probíhá nadále na vrátnicích všech součástí JAMU v samotestovacích boxech a testy jsou stále prozatím zdarma k dispozici u vrátných. Test má i nadále platnost sedm dní.

5) Nová testovací pravidla pro neočkované zaměstnance, zdůrazňuji, že platí pouze pro zaměstnance/pedagogy, nikoli pro studenty:
Jelikož od 22.11.2021 bylo nařízeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví povinné testování zaměstnanců, týká se tato povinnost taktéž naší univerzity. JAMU je tak povinna zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců (i zaměstnanců/pedagogů na DPP či DPČ) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT). Výjimku z této povinnosti mají osoby s „ONT“, tj. osoby, které prokážou nahráním patřičného dokladu do IS JAMU, že:

a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního RAT nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,
c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR s negativním výsledkem,
d) podstoupily v posledních 7 dnech RAT, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.

Divadelní fakulta povinnost bude plnit testováním na pracovišti, a to zpravidla každé pondělí na vyhrazeném místě u vrátnice. V případě, že se dostavíte na pracoviště později v týdnu (včetně víkendu), je třeba před vstupem na pracoviště, toto testování podstoupit.

Upozorňuji, že se povinnost testování týká taktéž zaměstnanců na pracovištích v Studiu MARTA (+ Scénografie Bayerova), bytu na Orlí a dalších.

První testování proběhne v týdnu od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021. Výsledek RAT, ať už pozitivní či negativní, máte povinnost zaznamenat do IS. Plnění této povinnosti bude kontrolováno! Pokud víte, že se celý týden (od pondělí do neděle) nebudete vyskytovat na žádném z pracovišť JAMU, máte povinnost se omluvit z testování s uvedením důvodu e-mailově paní tajemnici a panu Vaszilymu – e-maily: tajemnik.df@jamu.cz a vaszily@jamu.cz, a to nejpozději do neděle včetně před dalším testování. I v případě prvního testování v týdnu od 29.11.2021 je povinnost se z něj popřípadě omluvit.

NÁVOD TESTOVÁNÍ:

1) Před vstupem do budovy si vydezinfikujte ruce a mějte nasazený respirátor FFP2 nebo lepší.
2) Nahlaste se na vrátnici, kde Vás zde přítomný vrátný najde v tabulce a přidělí Vám test.
3) V případě tvořících se front udržujte rozestup alespoň 1,5 metru.
4) Na vyhrazeném místě podstupte RAT, poté vyčkejte na jeho výsledek.
5) Výsledek dejte vrátnému ke zkontrolování a zapsání do tabulky.
6) Podepište se do tabulky.
7) Výsledek testu si co nejdříve zapište do IS.

V Brně 27/11/2021 s přáním všeho dobrého, Petr Francán, děkan DF JAMU.

 

Všechny aktuální informace k výuce najdete vždy na vývěsce v IS