Informace týkající se přístupu do budovy školy, výuky na DF a testování studentů a zaměstnanců!

 

 

Milé studentky a studenti, 

vážené kolegyně a kolegové,  

po měsíci se opět ozývám, abychom si zaktualizovali nejnovější informace, z nichž část jsem avizoval již v předchozí aktualizaci č. 9:

1) Jelikož vláda ČR prozatím nezavedla povinnost testování 2x týdně, jak na včerejším jednání vlády hrozilo, platí stále jednotýdenní frekvence testování pro všechny. Bez platného potvrzení negativního testu mladšího sedmi dní nebudou mít studenti ani zaměstnanci přístup do budov JAMU.

2) Od zaměstnanců a pedagogů je ze zákona od 17/3/2021 vyžadováno pravidelné testování, které si buď zajišťují sami na veřejném testovacím místě dle vlastní volby, nebo využívají možnost rezervace pondělního testování u organizace „Podané ruce“ v Divadle na Orlí.  Testování probíhá pravidelně každé pondělí od 13:00 do 17:00. Rekapitulaci testování a specifika samotestování (pro zaměstnance je možné vždy jen v prostorách zaměstnavatele) naleznete v textu tajemníka fakulty, MgA. Ondřeje Vodičky na následujícím odkazu (na vývěsce fakulty v IS): https://is.jamu.cz/auth/dstore/bb/000/005/336/936/5336936/210323_testovani_DF.pdf

3) Od úterý 6/4/2021 je vyžadováno i pravidelné testování všech studentů, kteří chtějí vstoupit do budov JAMU na individuální konzultace.  Buď se studenti otestují na veřejném testovacím místě, například Podané ruce na BVV (obdrží SMS potvrzující negativní výsledek, který zapíší do IS viz bod 6.) nebo se musí čestně prohlásit zápisem do IS, že si udělali v posledních sedmi dnech samotest s negativním výsledkem.

4) Pondělního testování JAMU v DNO se mohou zúčastnit pouze studenti absolvujících ročníků, tedy druhého magisterského, čtvrtého magisterského dlouhého  a třetího bakalářského stupně. Na testování se mohou rezervovat vždy o víkendu v rezervačním formuláři (viz aktualizace na vývěsce v IS https://is.jamu.cz/auth/bb/skola/df/ozn/5338139). 

5) Slovenští (i další zahraniční) studenti a studentky si musí na pobočce libovolné české zdravotní pojišťovny vyřídit potvrzení, že jsou studenty a účastníky zdravotního pojištění v ČR (což zabere skutečně jen několik minut), aby mohli být také testováni bezplatně. Jinak by je antigenní test vyšel na 350- 500,-Kč/jeden test.

6) Výsledky testů zaměstnanci i studenti zaznamenávají do IS, a to po kliknutí na ikonu či titulek „koronavirus“ po přihlášení do IS. Odkaz je zde:

https://is.jamu.cz/auth/koronavirus/?vysl=380840

Výsledky testovaných Podanýma rukama v Divadle na Orlí jsou do systému zaznamenávány automaticky, ty do IS nezapisujeme!!!

7) Do 11/4/2021 platí nouzový stav, tedy se nic nemění na způsobu výuky oproti současnosti.

8) Požadavky na testování se netýkají osob, které nemají devadesát dnů od diagnostikovaného onemocnění Covid-19, popřípadě jsou čtrnáct dnů po druhé dávce vakcinace proti onemocnění.

9) Je chystán nový PES, který by měl být tento týden představen a měl by (dle mnohokrát opakovaných slibů) více zohledňovat i umělecké vysoké školy.

10) Všechna aktuální opatření JAMU jsou na známých stránkách https://koronavirus.jamu.cz 

 

Víra a naděje pomalu dostávají na frak,

ale stále nám zbývá láska

a  všichni víme, že „JAMU je láska“!

 

 

V Brně 30/3/2021                                                          Petr Francán, děkan DF JAMU

 

 

Archiv aktualizací k výuce