Informace týkající se studentské iniciativy NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET
Studentskou iniciativu NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET bereme se vší vážností a nechceme situaci přehlížet. Za důležitý považujeme prostor pro komunikaci. Na webových stánkách JAMU vznikl pro studenty i pedagogy formulář (odkaz níže), přes který je možné anonymně kontaktovat pověřené osoby a budeme zde aktuálně informovat o dalších krocích. 
  • Studentská iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET;
  • Anonymní formulář pro studenty i pedagogy; Pokud jste se na JAMU setkali s jednáním, které považujete za jakkoli diskriminační, nespravedlivé a porušující základní etické principy, můžete se této schránce svěřit. Anonymita vašich příspěvků je technicky zcela ošetřena, a pokud se svůj příspěvek rozhodnete podepsat, bude jeho diskrétnost naprosto zaručena. V prvním i druhém případě nemusíte mít obavu z jakéhokoli zneužití, k uvedené schránce budou mít naprosto neporušitelně výhradní přístup pouze předsedové obou fakultních Akademických senátů, kteří také budou mít povinnost každý podnět posoudit a při zachování naprosté diskrétnosti ve spolupráci s dalšími členy AS navrhnout postup jeho dalšího projednávání. Vedení akademie, obou fakult, případně kateder a ateliérů bude s jednotlivými podněty seznamováno jen prostřednictvím a po rozhodnutí Akademických senátů.
  • od září 2021 plánujeme zavést pod správou senátu ombudsmana a ombudsmanku, kteří budou připraveni vyslechnout a také pomoci řešit další citlivé otázky;
  • k dispozici je školní klinická psycholožka Mgr. Lucie Hornová, Ph.D.;
  • proběhlo setkání studentské komory AS DF JAMU se zástupci NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET a komunikace bude pokračovat. Fakultní senát je vždy připraven řešit živé podněty a také každé jeho zasedání je pravidelně akademické obci veřejně přístupné (senatdf@jamu.cz);
  • Prohlášení Akademického senátu DF JAMU ze dne 7. září 2021