Promoce 24. září 2020 budou na Astorce! Rozpisy a více informací zde!

 

INFORMACE K PROMOCÍM, KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 24. ZÁŘÍ 2020 DLE NÍŽE UVEDENÝCH ROZPISŮ

Promoce proběhnou ve venkovním atriu Astorky (první patro u knihovny)! 

Absolventi studia dostaví k nácviku a prezentaci:      

  • skupina č. 1 v  9:30   (oficiální zahájení v 10:00 hod.) – Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, Činoherní režie, Divadlo a výchova, Scéngorafie
  • skupina č. 2 v  11:15 hod. (oficiální zahájení v 11:45hod.) – Činoherní herectví, Muzikálové herectví, Divadelní produkce, Jevištní technologie

Absolvent, který neuhradí poplatek (Kč 200,–), nebude se moci promoce zúčastnit! Poplatek uhraďte přes obchodní centrum IS: https://is.jamu.cz/auth/obchod/fakulta/DF/

Podmínkou pro vydání VŠ diplomu je řádně vyplněný výstupní list! K dispozici na studijním oddělení fakulty nebo na webových stránkách fakulty.

Rozpisy promocí zde: