Studentská grantová soutěž (specifický výzkum)

Specifickým vysokoškolským výzkumem je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Směrnice upravuje podrobnosti rozdělení a užití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v rámci JAMU.

Studentskou grantovou soutěží se rozumí soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU. Směrnice upravuje zásady studentské grantové soutěže na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, které vycházejí z ustanovení Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválených usnesením vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 a z ustanovení Směrnice rektora č. 2/2009, o specifickému výzkumu.

Dokumenty

  Prohlédnout složku v IS: /do/jamu/doc/5499/sgs/ (může obsahovat více souborů).

   

  Studentské projekty specifického výzkumu realizované na DF JAMU:

   

  Kontakty

  doc. MgA. Hana Průchová , Ph.D.
  Proděkanka pro výzkum
  tel: 54259 1344
  e-mail: pruchova@jamu.cz
  UČO: 5216
  Proděkanka pro výzkum
  Mozartova 1, Brno 662 15
  4NP dveře 307

  Profesní vizitka


  Mgr. Nikola Homolová
  Manažer interních projektů
  tel: 542 591 317
  e-mail: homolova@jamu.cz
  UČO: 20375
  Manažer interních projektů
  Mozartova 1, Brno 662 15
  2NP dveře 109
  Pracoviště Funkce
  Projektová kancelář Manažer interních projektů

  Předmět Kód
  Cizí jazyk – Ruština DPHLX12
  Ruština DAALX70
  Ruština DAALX36

  Předmět Kód
  Ruština DPHZX12
  Ruština DAAZX36
  Ruština DAAZX70

  Kdy a jak mne kontaktovat

  Kdy a jak mne kontaktovat
  Úřední hodiny dle předchozí domluvy Mail: homolova@jamu.cz Tel.: +420 542 591 317 Mobil: +420 778 777 842

  Profesní vizitka

  Kdo jsem
  manažer interních projektů