Studentská grantová soutěž (specifický výzkum)

Specifickým vysokoškolským výzkumem je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Směrnice upravuje podrobnosti rozdělení a užití prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum v rámci JAMU.

Studentskou grantovou soutěží se rozumí soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského studijního programu nebo magisterského studijního programu uskutečňovaného JAMU. Směrnice upravuje zásady studentské grantové soutěže na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, které vycházejí z ustanovení Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválených usnesením vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 a z ustanovení Směrnice rektora č. 2/2009, o specifickému výzkumu.

Dokumenty

Nejnovější Nejstarší A-Z Z-A

  Prohlédnout složku v IS: /do/jamu/doc/5499/sgs/ (může obsahovat více souborů).

   

  Studentské projekty specifického výzkumu realizované na DF JAMU:

  Kontakty

  doc. MgA. Hana Průchová , Ph.D.
  Proděkanka pro výzkum
  tel: 54259 1344
  e-mail: pruchova@jamu.cz
  UČO: 5216
  Proděkanka pro výzkum
  Mozartova 1 662 15 Brno

  Název Typ Rok
  PRŮCHOVÁ, Hana. Audience development, tady a teď. In Seminář pro Klub nezávislých divadiel, o.z. 2022. Vyžádané přednášky 2022
  PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu NAKI III, Ministerstvo kultury ČR. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, MKČR, 2022 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2022
  PRŮCHOVÁ, Hana. Členka pracovní skupiny Slovenské akreditačné agentúry pre vysoké školstvo. Pracovná skupina pre konanie č. 2021/144-OAC, 2021 - 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2021
  PRŮCHOVÁ, Hana. Member of the Evaluation Panel, Centre for Quality Assessment in Higher Education, Lithuania. Evaluation Panel, 2021 - 2021. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2021
  PRŮCHOVÁ, Hana, Naďa SATKOVÁ, Šimon PETÁK a Anna LAHODOVÁ. Theatre Conference JAMU 2021 - The Ever-expanding Horizons of Theatre. 2021. Uspořádání konference 2021
  PRŮCHOVÁ, Hana. Festival jako prostor k edukaci a rozvoji studentů. In Jiřina Hofmanová. Tastes of Encounter. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2020. s. 32-38. ISBN 978-80-7460-171-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2020
  PRŮCHOVÁ, Hana. Techniky projektového řízení v praxi kulturního organizátora. In Festivalová škola Arts Managementu, 25. mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu. 2019. Vyžádané přednášky 2019
  PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, Ministerstvo kultury ČR. Hodnotitelka projektů v programu NAKI II, MKČR, 2019 - 2020. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2019
  PRŮCHOVÁ, Hana. Prezentace výsledků diskuse o uměleckém výzkumu ze dne 22. března 2019 (FAVU VUT v Brně). In JAMUsica 2019 - Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU v Brně. 2019. Prezentace na konferencích 2019
  PRŮCHOVÁ, Hana, Blanka CHLÁDKOVÁ, Hana SLAVÍKOVÁ a Monika ŠIMKOVÁ. Workshop Artistic Research. 2019. Uspořádání workshopu 2019
  PRŮCHOVÁ, Hana. Projekt: překážka nebo cesta? In Přednášky o divadle a umění II. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2018. s. 291-296. ISBN 978-80-7460-139-2. Kapitola resp. kapitoly v odborné knize 2018
  PRŮCHOVÁ, Hana. Jak úspěšně řídit kulturní projekty. In Akademie Institutu umění 2018. 2018. Vyžádané přednášky 2018
  PRŮCHOVÁ, Hana. Hodnotitelka projektů v programu ÉTA Technologické agentury ČR. Hodnotitelé ve veřejných soutěžích programu ÉTA, TA ČR, 2017 - trvá. Členství ve věd. radách, odb. grémiích, expert. komisích apod. 2017
  PRŮCHOVÁ, Hana, Zuzana JEŽKOVÁ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. 1. vyd. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014. 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7. Odborná kniha 2014
  KREJČÍ, Hana. Specifika uměleckých projektů. 2013. 80 s. ISBN 978-80-7460-050-0. Odborná kniha 2013
  KREJČÍ, Hana. Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. In Základní typy právních forem profesionálních divadel v České republice a jejich vliv na proces řízení. Brno: JAMU, 2009. 214 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 978-80-86928-57-9. Odborná kniha 2009

  Profesní vizitka


  Mgr. et Mgr. Pavla Musilová
  Manažer interních projektů
  tel: 54259 1305
  e-mail: 18711@post.jamu.cz
  UČO: 18711
  Manažer interních projektů
  Mozartova 1, Brno 662 15
  2NP dveře 109
  Pracoviště Funkce
  Projektová kancelář Manažer interních projektů