Představujeme 3D modely divadelních prostor pro vytváření scénografických návrhů

 

V rámci Studenstké grantové soutěže byl podpořen projekt „Tvorba 3D modelů divadelních prostor pro vytváření scénografických návrhů„, jehož spoluřešitelkou byla MgA. Tereza Jančová. 

 

Cílem tohoto výzkumu bylo poukázat na význam digitálních 3D modelů divadel a představit způsoby, jak takové modely mohou vznikat. Tvorba modelů je ilustrována na příkladech dvou scén Národního divadla Brno, konkrétně na Mahenově divadle a divadle Reduta. Pozornost je věnována také několika modelovacím programům a nástrojům, které jsou v současné době pro 3D grafiku nejvíce používány, i obecným základům 3D grafiky, jako jsou různé způsoby 3D modelace či práce s datovými formáty.